Lagfart enkelt förklarat - Allt du behöver veta

Vad är en lagfart?

En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. I en lagfart finns alla uppgifter om en fastighets ägarförhållanden. Exempel på sådana uppgifter är vem som äger fastigheten, köpeskilling och hur förvärvet gått till. Varje gång en fastighet byter ägare registreras detta i lagfarten. Lagfarter lagras och registreras i fastighetsregistret.

Varför behövs en lagfart?

Det finns många olika användningsområden för en lagfart. Till exempel kan den användas av banken som underlag vid kreditgivning. Men en lagfart är framförallt ett bevis på vem som äger en fastighet. Saknas lagfart kan det vara svårt att bevisa vem det är som äger fastigheten.

Köper du en bostadsrätt behövs ingen lagfart.

Vad kostar en lagfart?

Kostnaden för en lagfart består av två delar. Du behöver dels betala en expeditionsavgift men också en stämpelskatt.

Expeditionsavgift

Expeditionsavgiften är beräknad utifrån hur lång tid det tar för inskrivningsmyndigheten att hantera en ansökan samt uppdatera fastighetsregistret.

Kostnad: 850 kr

Stämpelskatt

Stämpelskatten för fysiska personer uppgår till 1,5 % av köpeskillingen. För juridiska personer uppgår stämpelskatten till 4,25 % av köpeskillingen.

Detta innebär att stämpelskatten ökar ju dyrare fastigheten är.

Vilka regler gäller?

Det är jordabalken som reglerar hur lagfarter ska administreras. Enligt jordabalken ska du ansöka om en lagfart senast tre månader efter förvärv av fastighet har skett. Om du inte söker lagfarten i tid kan du bli tvungen att betala böter.

Så söker du lagfart

Du söker efter en lagfart hos inskrivningsmyndigheten som är en del av lantmäteriet. Du kan ansöka online här, eller skriva ut en blankett från deras hemsida. Blanketten skickas in till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje