Enkel banksvenska

Annuitet, gäldenär och reporänta - banktermer kan ofta vara lite kluriga att förstå. Samtidigt det är viktigt att du förstår vad som står i villkor och produktinformation. Så ta en titt - här förklarar vi vanliga banktermer.

M

Medkontohavare

När du har ett bankkonto tillsammans med en eller flera personer.

Medlåntagare

När du tar ett lån tillsammans med en eller flera personer.