Banktermer - Bank ordlista

Annuitet, gäldenär och reporänta - banktermer kan ofta vara lite kluriga att förstå. Samtidigt är det viktigt att du förstår vad som står i villkor och produktinformation. Så ta en titt - här förklarar vi vanliga banktermer i vår utförliga bank ordlista.

Enkel banksvenska

L

Lagfart

En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. Läs mer om lagfart.

K

Kontantinsats

Kontantinsatsen utgör 15 % av bostadens kostnad när du köper bostad. Läs mer om kontantinsats.

Kapitalskuld

När du tar ett lån är beloppet som du lånar själva kapitalskulden. Om du lånar 10.000 kr är kapitalskulden 10.000 kr. När du betalar av på lånet (amorterar) med till exempel 500 kr/månad minskar kapitalskulden med 500 kr varje månad.

 

Kreditprövning

När du vill låna pengar gör banken en bedömning om du kan betala räntor och amorteringar på det lån du vill ta.

Kreditupplysning

En kreditupplysning är en bedömning av din kreditvärdighet och återbetalningsförmåga. Vill du ha mer information? Det hittar du här 

M

Marginalskatt

Marginalskatten är inte en skatt utan ett uttryck för hur stor andel av din inkomst över en viss gräns du betalar i skatt. Enkelt uttryckt kan man säga att marginalskatten är den skattesats du betalar på din sist intjänade krona. Om du får en löneökning på 100 kronor och får behålla 70 kronor av dessa är marginalskatten 30%.

Läs mer om marginalskatt >

Medkontohavare

När du har ett bankkonto tillsammans med en eller flera personer.

Medlåntagare

När du tar ett lån tillsammans med en eller flera personer.