Vad är IBAN?

IBAN står för International Bank Account Number och är en internationellt accepterad standard för att identifiera bankkonton vid transaktioner mellan olika andra länder.
IBAN används i alla EU-länder och Norge, Schweiz, Turkiet, Ungern och Liechtenstein. Bor du i något av dessa länder och har ett bankkonto ska du använda IBAN vid överföringar till utländska konton.
Den första januari 2007 blev det obligatoriskt att ange IBAN-numret vid betalningar i euro till länder i EU, EES-staterna och Schweiz.

Varför används IBAN? 

IBAN infördes för att göra det snabbare och säkrare att genomföra göra betalningar till och ta emot pengar från andra länder. Med IBAN-systemet kan banken direkt kontrollera att pengarna kommer till rätt konto. På sätt kan överföringar ske snabbare och billigare eftersom banken slipper hantera och kontrollera överföringarna manuellt.

Innan IBAN -systemet infördes var det vanligt att betalningar över landsgränser stoppades, returnerades och i värsta fall sändes till fel mottagare på grund av felaktiga konto- och clearingnummer. Sedan IBAN införts har den typen av problem mer eller mindre försvunnit.

Hur fungerar IBAN?

IBAN identifierar land, kontohavarens bank och kontonummer. Systemet bygger på en matematisk modell som gör det möjligt att automatiskt kontrollera att kontonumret är korrekt och att det tillhör rätt bank och mottagare.

Ett IBAN- nummer består av 15 till 3 tecken. Svenska IBAN-nummer har 24 tecken och börjar med SE, medans exempelvis finska IBAN har 17 nummer och börjar med FI.

Så är ett IBAN-nummer uppbyggt

  • Två bokstäver (de två första) för att ange land, svenska IBAN börjar med SE.
  • Två kontrollsiffror som beräknas utifrån de övriga siffrorna i ditt IBAN. Används för att eliminera fel.
  • Tre tecken för att ange vilken bank kontot tillhör.
  • Övriga siffror anger unikt konto och clearingnummer. Dessa är olika långa, svenska IBAN använder 17 siffor för att ange konto- och clearingnummer.

Så får du ett IBAN-nummer

Din bank kommer automatiskt att generera ett IBAN-nummer när du öppnar ett konto. Du kan inte själv räkna ut vilket IBAN-nummer ett konto har eftersom bankerna generellt använder olika metoder för att registrera nya konton i IBAN-systemet. Men du kan alltid se ditt IBAN-nummer på dina kontoutdrag och (hos de flesta banker) i din internetbank.

Företag som handlar med utlandet

Om du är företagare och har utländska kunder bör alltid du skriva ut ditt IBAN-nummer på dina fakturor så att kunderna kan använda det vid betalning för dina tjänster eller produkter.

Jag känner inte till mottagarens IBAN. Funkar det utan?

Nej. Numer kan du inte genomföra överföringar och betalningar till konton i något av i EU- och EES-länder utan att ange ett IBAN. Faktum är att banken som skickar pengarna är skyldig att stoppa transaktionen om IBAN-numret saknas. I de flesta internetbanker är det inte möjligt att genomföra betalningar till utlandet alls utan att ange IBAN. På så sätt slipper du de tilläggskostnader som skulle uppstå om en transaktion stoppas och returneras för att du inte använt IBAN.

Hur fyller jag i IBAN?

Du ska alltid ange IBAN-numret utan mellanslag.

IBAN och BIC

IBAN ska i de flesta fall användas tillsammans med BIC vid betalningar till utlandet. Det finns vissa undantag exempelvis när den så kallade IBAN-only principen tillämpas, den gäller dock inte i Sverige. Vid betalningar till USA används inte heller IBAN utan BIC tillsammans med ett nationellt clearingnummer som kallas FW-kod (fedwire) eller Routing number.

Vad är BIC?

Bic (Business Identifier Code), som tidigare kallades SWIFT, är precis som IBAN en internationell standard som används vid internationella transaktioner. BIC används för att identifiera banker på ett tillförlitligt sätt vid överföringar över landsgränser.

BIC-koden består av 8 till 11 tecken där de första är bokstäver, bokstäverna ska alltid anges som versaler. I SEPA-länderna (det gemensamma eurobetalningsområdet) behövs bara IBAN om överföringen sker i euro. Eftersom Sverige inte använder euron, och alltså inte omfattas av SEPA/IBAN-only, ska du alltid ange både IBAN och BIC vid betalningar till utländska konton.

Marginalen BIC är DABASESX. 

Viktig information för Marginalenkunder som ska ta emot betalningar från utlandet

Marginalen samarbetar med Danske Bank vid utlandsbetalningar och överföringar. Dina bankkonton hos oss har inget eget IBAN-nummer. När du tar emot betalningar och överföringar från ett annat landet är det därför viktigt att ditt kontonummer anges som referens i överföringen. Marginalens kontonummer har följande format 9235XXXXXXX.

Tänk på att vi enbart kan emot insättningar i SEK. En internationell betalningar eller överföring till ett konto hos Marginalen tar upp till tre bankdagar.