Gåvobrev enkelt förklarat

På den här sidan får du reda på allt du behöver veta om gåvobrev.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett dokument som upprättas i syfte att bevisa att en gåva har skett. Vidare brukar gåvobrev också reglera villkoren för gåvan om sådana finns. Det är enbart vid fastighetsgåvor det enligt lag är tvingande att ta fram ett gåvobrev.

Hur skriver man ett gåvobrev?

För att ett gåvobrev ska vara juridiskt korrekt ska det som minst innehålla följande:

  • Givare
  • Mottagare
  • Egendomen ska vara noggrant beskriven
  • Överlåtelseförklaring
  • Villkor för överlåtelse (om sådana finns)
  • Underskrift för bägge parter
  • Ort och datum

Ett gåvobrev behöver bara bevittnas av tredje part om det är en fastighet som överlåts.

Följer du dessa punkter kan du skriva avtalet helt själv. Tycker du att det låter krångligt kan du också kontakta en jurist och få det upprättat mot en mindre summa pengar.

Varför gåvobrev?

Under vissa omständigheter är det väldigt praktiskt att ha ett korrekt skrivet gåvobrev på plats. I det fall du vill ge en gåva till dina barn som de ska få först vid en viss ålder är det vettigt att reglera det i ett gåvobrev. Det är alltså bara nödvändigt att skriva ett gåvobrev om du vill att villkoren för gåvan ska regleras.

För egendom som du vill ska stanna kvar i egna släkten är det till exempel vanligt att skriva in att gåvan är enskild egendom. Då säkerställs det att gåvan fortfarande tillhör personen som fått den vid till exempel en skilsmässa eller arvstvist.

Du kan även reglera hur gåvan ska hanteras av mottagaren i framtiden. Till exempel kan det skrivas in att mottagaren inte får sälja vidare egendomen under ett visst antal år.

I det fall gåvobrev gäller en fastighet eller är en gåva mellan makar behöver gåvobrevet registreras hos en myndighet. Detta sker hos Skatteverket. Är det en fastighet gåvobrevet gäller måste även lagfarten ändras.