Vi förklarar begreppet gäldenär

På den här sidan får du veta vad gäldenär betyder och i vilka sammanhang ordet används.

Vad betyder gäldenär?

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Det kan handla om en privatperson som lånat av banken eller av en annan privatperson. Den som lånat kallas då gäldenär. Den som lånat ut kallas borgenär. Gäldenären är enligt lag skyldig att betala tillbaka lånet till borgenären. Vanligtvis måste gäldenären också betala ränta på skulden.

Hur används begreppet?

Begreppet används inte bara inom finansbranschen och lån av pengar utan är ett juridiskt begrepp som är tillämpningsbart på till exempel tjänster också. Om någon förpliktigar sig att utföra en tjänst åt någon annan kallas man för naturagäldenär. Naturagäldenären måste då först utföra tjänsten innan man juridiskt sett har betalat sin skuld.

Vad händer om en gäldenär bryter mot avtalet?

I det fall en gäldenär inte betalar tillbaka sin skuld till borgenären följer juridiska konsekvenser. I det fall det gäller ett lån hos en bank brukar banken skicka ut en betalningspåminnelse. Om inte gäldenären betalar påminnelseavgiften skickas ärendet vidare till inkasso. Detta kan leda till att gäldenären då får en betalningsanmärkning och kan få svårare att få ett lån utan säkerhet, eller till exempel teckna mobilabonnemang i framtiden.

Hos oss på Marginalen Bank kan du ansöka om lån trots betalningsanmärkning.

Konkursgäldenär

Ytterligare ett begrepp att hålla koll på är konkursgäldenär. Det är den juridiska term som används i det fall en privatperson har försatts i konkurs. Borgenären i detta fall är då de olika fordringsägarna som har rätt att ta del av konkursboet.