Banktermer - Bank ordlista

Annuitet, gäldenär och reporänta - banktermer kan ofta vara lite kluriga att förstå. Samtidigt är det viktigt att du förstår vad som står i villkor och produktinformation. Så ta en titt - här förklarar vi vanliga banktermer i vår utförliga bank ordlista.

Enkel banksvenska

F

Fullmakt

En fullmakt är en skriftlig eller muntlig överenskommelse som ger en person rätt att göra något för någon annans räkning. Några juridiska krav på vad en fullmakt ska innehålla för att vara giltig finns inte, men det viktiga är att den är tydlig. 

Läs mer om vad en fullmakt är >

Fast ränta

En räntesats som är bestämd under en viss tid, till exempel två eller fem år.

Förfallodag

Det datum då en faktura senast ska vara betald. Det står alltid på fakturan när förfallodagen är.