Banktermer - Bank ordlista

Annuitet, gäldenär och reporänta - banktermer kan ofta vara lite kluriga att förstå. Samtidigt är det viktigt att du förstår vad som står i villkor och produktinformation. Så ta en titt - här förklarar vi vanliga banktermer i vår utförliga bank ordlista.

Enkel banksvenska

F

Fullmakt

En fullmakt är en skriftlig eller muntlig överenskommelse som ger en person rätt att göra något för någon annans räkning. Några juridiska krav på vad en fullmakt ska innehålla för att vara giltig finns inte, men det viktiga är att den är tydlig. 

Läs mer om vad en fullmakt är >

Fast ränta

En räntesats som är bestämd under en viss tid, till exempel två eller fem år.

Förfallodag

Det datum då en faktura senast ska vara betald. Det står alltid på fakturan när förfallodagen är.

G

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som upprättas i syfte att bevisa att en gåva har skett. Läs mer om gåvobrev.

Gäldenär

Den som tagit ett lån och ska betala tillbaka det. Läs mer om gäldenär här.

I

IBAN

IBAN-nummer, en förkortning för International Bank Account Number, används vid internationella betalningar och överföringar för att identifiera bankkonton. IBAN-nummer utvecklades för att förenkla och eliminera fel vid transaktioner mellan länder i EU och ESS. Vid överföringar i euro till länder inom EU och Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein är det obligatoriskt att använda IBAN.

Läs mer om IBAN >

Inlåning

När du sätter in pengar på ett bankkonto. Banken lånar alltså pengarna av dig.

Insättningsgaranti

En garanti för de pengar som du sätter in på konton i banken. Det innebär att du ska kunna få tillbaka dem även om banken går i konkurs. Det är Riksgälden som betalar ut ersättningen och det finns vissa begränsningar i hur mycket pengar du kan få tillbaka.

Alla Marginalens sparkonton täcks av insättningsgarantin. 

J

Jämkning

Jämkning innebär att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad skattabellen visar. Det är aktuellt för dig att jämka om du t ex har ett bolån, endast jobbar en del av året, eller om du har flera arbetsgivare.