Vi förklarar existensminimum

På den här sidan får du reda på allt du behöver veta om existensminimum.

Vad är existensminimum?

Existensminimum är det belopp en person eller familj behöver ha som lägsta inkomst för att kunna överleva ekonomiskt varje månad. Den här summan ska täcka in boende, mat, kläder, sjukvård och annat.

Begreppet är vanligast förknippat med Kronofogden. När Kronofogden genomför en löneutmätning på en person utgör existensminimum det belopp personen ifråga får behålla varje månad. Kronofogden kallar även detta belopp för förbehållsbelopp. Existensminimum brukar även beräknas i samband med skuldsaneringar och försörjningsstöd.

Hur räknas existensminimum ut?

Existensminimum räknas ut med hjälp av boendekostnaden och normalbeloppet. Normalbeloppet bestäms av riksdagen och revideras varje år. Det är den summa som Sverige bedömer ska täcka in alla grundläggande behov som mat, kläder, hygien, försäkring, telefon med mera. För 2019 uppgår normalbeloppet till:

-       4 923 kr för en ensamstående vuxen

-       8 133 kr för samboende par

-       2 612 kr för barn upp till 6 år

-       3 007 kr för barn som är 7 år eller äldre

En enkel formel för att räkna ut existensminimum kan då se ut såhär:

Boendekostnad+normalbelopp=existensminimum

Har du en boendekostnad på 6 000 kr i månaden och är en ensamstående vuxen är ditt existensminimum 10 923 kr.

Bidrag som till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag kan påverka existensminimum. Om du har bostadsbidrag minskar dina boendekostnader med samma belopp du får i bidrag.

Särskilda omständigheter

Existensminimum är dock aldrig helt statiskt utan kan förändras från månad till månad beroende på särskilda omständigheter. Exempel på dessa är resor till och från jobbet, sjukvård, glasögon, tandvård med mera.