Bostadsbubbla

På den här sidan reder vi ut begreppet bostadsbubbla. 

Vad är en bostadsbubbla?

En bostadsbubbla är när kostnaden för att köpa en bostad är mycket högre än vad som är rimligt.

Faktorer som påverkar är låga räntor och hög efterfrågan.

Om en bostadsbubbla spricker är risken att många hushåll blir utsatta för stor ekonomisk skada och tvingas sälja bostaden till ett betydligt lägre pris än vad de köpte för.

Hur uppstår en bostadsbubbla?

Grundkriterium för hur en bostadsbubbla uppstår är att efterfrågan ökar i en snabbare takt än nybyggnationen. Om detta sker kommer också det uppskattade värdet och priserna för bostäder öka.

I Stockholm har vi länge haft hög efterfrågan på bostäder vilket lett till en kraftig prisuppgång. Enligt statistiksajten mäklarstatistik.se kan vi se att priset per kvadratmeter i centrala Stockholm ökat från ca 35 000 kr 2005, till 92 000 kr 2017. Om priserna ökar stiger också hushållens belåningsgrad.

En annan bidragande orsak är låga räntor. Låga räntor innebär att hushållen kan låna mer pengar utan att månadskostnaden ökar.

En stor anledningen till att personer fortsätter köpa bostäder trots kraftiga prishöjningar är att man tror att värdeökningen kommer fortsätta.

När en bostadsbubbla spricker

Begreppet “bubbla” som ett sätt att beskriva detta valdes just för att indikera att det någon gång kommer spricka. När en bostadsbubbla spricker så innebär det att bostadspriserna kraftigt faller för att sedan plana ut på det som marknaden då anser är en normal nivå.

Om detta sker så leder det till att många hushåll förlorar pengar eftersom värdet på deras bostäder sjunker.

Anledningen till att en bostadsbubbla spricker är att efterfrågan på bostäder sjunker. Det kan bero på att marknaden inte längre tror att bostäderna kommer öka i värde längre och avstår därför från att köpa. Om detta sker i samband med att vi kliver in i en lågkonjunktur kan det få katastrofala följder för enskilda hushålls ekonomier. Om räntan också höjs så stiger månadskostnaden. Om hushållen inte har råd att betala för sitt boende så måste dem sälja. Eftersom efterfrågan inte är lika hög som när bostaden köptes så säljs bostaden till ett mycket lägre pris. Sker det här i stor skala som under finanskrisen i USA 2007 kan ett helt lands ekonomi bli hårt drabbad.