Vad betyder borgenär och borgensman?

Vad är en borgenär?

Borgenär eller fordringsägare är den part som har en ekonomisk fordran på en annan part. Motparten, alltså den som är skyldig borgenären pengar, kallas gäldenär. När du lånar pengar av banken är det banken som är borgenär. 

Borgenär kan också vara en part som sålt en vara eller utfört en tjänst och därför har en fordran (ett ekonomiskt krav) mot en annan person eller organisation. Om du anlitar en hantverkare som bygger om ditt badrum och väljer att betalar via faktura när arbetet är klart kommer hantverkaren att vara borgenär tills fakturan är betald.

Vid de flesta lån är borgenären en bank eller annat låneinstitut men det kan också vara en privatperson. Om du lånar pengar av vän kommer denne att vara borgenär. Borgenären har rätt att kräva sina pengar enligt de villkor som upprättats i skuldebrevet eller annat gällande avtal.

Vem kan vara borgenär

Alla som lånar ut pengar eller på annat sätt har en fordran på någon blir automatiskt borgenär. En borgenär kan både vara en privatperson eller juridisk person som ett företag eller en organisation. Det vanligaste är att borgenären är ett företag som en bank eller annan långivare, inte en fysisk person.

Vad är skillnaden mellan en borgenär och borgensman?

Borgensman är någon som går i borgen för en skuld. Det innebär att en annan person åtar sig att betala tillbaka lånet och eventuella tillhörande avgifter om du inte kan. Långivaren kan kräva att du har en borgensman om de inte är säkra på att du kan betala tillbaka lånet på egen hand. På så sätt säkrar långivaren upp sina möjligheter att få tillbaka sina pengar.

Borgensman

Alla lån blir inte beviljade. När du söker ett lån, exempelvis ett privatlån, kommer långivaren alltid göra en kreditupplysning. Om långivaren bedömer att du inte klarar av att betala tillbaka lånet i enlighet med lånets villkor kan kan det hända att du blir nekad. Vanliga orsaker till att långivare säger nej är alltför låg inkomst, betalningsanmärkningar och tidigare skulder. Men det kan också hända att du blir nekad på grund av höga levnadsomkostnader, exempelvis hög boendekostnad. Om du inte har möjlighet att teckna ett lån på egen hand kan du i vissa fall använda en borgensman, förutsatt att långivaren tillåter det.

Betalar du inte i enlighet med lånevillkoren kan alltså långivaren kräva borgensmannen på pengarna. Borgensman är i de flesta fall en familjemedlem eller annan nära anhörig. Det är
till exempel vanligt att någon av föräldrarna går in som borgensman när unga personer köper sin första bostad. Men rent tekniskt kan vem som helst vara borgensman om långivaren går med på det.

Ägarborgen

Om du har aktiebolag och vill teckna ett företagslån kan du personligen vara borgensman för lånet. Det kallas ägarborgen.

Två olika typer av borgen

Det finns två olika typer av borgensförbindelser. Enkel borgen och proprieborgen. Vid enkel borgen blir borgensmannen bara betalningsskyldig om låntagaren inte har möjlighet att betala skulden, och inte heller några tillgångar som går att utmäta och sedan sälja för att täcka lånekostnaden.

Proprieborgen betyder att borgensmannen har samma betalningsskyldigheter som låntagaren. Det är en starkare förbindelse då borgensmannen har exakt samma ansvar för lånet som den egentliga låntagaren. Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet blir borgensmannen skyldig att betala tillbaka hela lånet tillsammans med räntor och andra kostnader.