Bindningstid

Vad betyder bindningstid?

Bindningstid är ett begrepp som är starkt förknippat med telekombranschen och framförallt mobilabonnemang. När du tecknar ett nytt mobilabonnemang får du ofta en bindningstid på 3, 12 eller maximalt 24 månader. Om du ingår ett avtal med bindningstid du förpliktar du dig att betala för tjänsten under hela bindningstiden.

Vill du inte ha längre ha tjänsten du bundit upp dig på behöver du betala en klumpsumma för hela perioden som återstår. Det går alltså att bryta ett avtal med bindningstid men sällan utan kostnad. 

Kan man ha bindningstid för lån?

Det finns inte något som heter bindningstid för lån och det är inte heller tillåtet att binda upp kunder som tecknar lån som exempelvis ett privatlån.  Däremot är det vanligt att binda upp sin ränta för ett bostadslån. När du tar ett bostadslån får du ofta möjligheten att ha en fast räntekostnad under en avtalad period. Det är detta som kallas att binda upp räntan. Till skillnad mot rörlig ränta. Du kan bryta din uppbundna ränta för ditt bolån men också det brukar vara synonymt med en kostnad (ränteskillnadsersättning).

Bindningstid för sparande

I samband med att du öppnar ett sparkonto hos en bank brukar du också vara bunden till ett tidsbestämt avtal som reglerar när du kan ta ut ditt undansparade kapital. Dessa avtal brukar inte gå att bryta. Det finns dock sparkonton där du fritt kan göra insättningar och uttag utan att dina pengar är bundna.

Är det lagligt med hur lång bindningstid som helst?

När det gäller telefonabonnemang får bindningstiden inte sträcka sig längre än 24 månader. Vidare måste också företaget som säljer telefonabonnemanget alltid erbjuda ett avtal på 12 månader i samband med att de erbjuder 24 månader. Det behöver också framgå i avtalet hur lång bindningstiden är för att det ska vara giltigt.  

Övrigt

Bindningstid är också vanligt förekommande vid tjänster inom TV och bredband. Innan du tecknar ett avtal med bindningstid är det viktigt att noga tänka igenom om din ekonomi kommer klara av hela perioden som bindningstiden sträcker sig. De flesta företag kommer också kämpa för att locka in dig i längre avtal eftersom det ger dem en säkrare inkomst över längre tid. Det är viktigt att vara kritisk och våga välja det avtal som faktiskt passar dig bäst.