Amortering

En amortering är avbetalning på en skuld, och kan bestå av delar eller hela beloppet. Amorteringen på ett lån kan ske på olika sätt genom en avbetalningsplan. De tre vanligaste avbetalningsplanerna är rak amortering, annuitet eller amorteringsfritt lån.

Vad är rak amortering?

Vid en rak amortering är amorteringsdelen av det du betalar varje månad lika stor (amortering + ränta). Det innebär att summan du betalar varje gång för ditt lån minskar över tiden, eftersom din skuld minskar och då också räntan.

Vad är annuitet?

Det innebär att du som låntagare betalar ett fast bestämt belopp, som är en klumpsumma för lån och ränta. Beloppet ändrar sig inte med tiden när din skuld sjunker, utan är den samma under hela återbetalningstiden. Eftersom beloppet är konstant ändrar sig dock både lånedelen och räntedelen under tiden. Skulden sjunker för varje betalning, men till skillnad från hur det är vid rak amortering sker detta inte linjärt, utan skulden minskar långsammare i början och snabbare i slutet av avbetalningstiden.

Hur fungerar ett amorteringsfritt lån?

Ett amorteringsfritt lån betalar du ingenting på löpande, utan istället hela summan vid löptidens slut. År 2016 infördes ett amorteringskrav på alla nya bolån som innebär att man måste amortera minst 1 % av lånebeloppet.