Enkel banksvenska

Annuitet, gäldenär och reporänta - banktermer kan ofta vara lite kluriga att förstå. Samtidigt det är viktigt att du förstår vad som står i villkor och produktinformation. Så ta en titt - här förklarar vi vanliga banktermer.

D

Dröjsmålsränta

En ränta som erläggs som ersättning för att en betalning har gjorts efter skuldens förfallodag.