Banktermer - Bank ordlista

Annuitet, gäldenär och reporänta - banktermer kan ofta vara lite kluriga att förstå. Samtidigt är det viktigt att du förstår vad som står i villkor och produktinformation. Så ta en titt - här förklarar vi vanliga banktermer i vår utförliga bank ordlista.

Enkel banksvenska

A

Amortering

När du lånar pengar amorterar du varje månad i enlighet med din avbetalningsplan, till exempel genom annuitet eller rak amortering. Det betyder att du varje betalningstillfälle betalar tillbaka ett visst belopp till banken du lånat ifrån. Din amortering betalar du tillsammans med din ränta. 

Läs mer om amortering >

Annuitet

Beloppet du betalar är samma under hela avbetalningstiden. I början betalar du av lite på lånet och betalar ett högre räntebelopp. Med tiden minskar lånet - då minskar även räntebeloppet och avbetalningen höjs.

Här hittar du mer om amortering och annuitet >

Amorteringskravet

Amorteringskravet infördes 1 juni 2016 och betyder att alla som tar ett bostadslån efter det är skyldiga att amortera minst en eller två procent av lånebeloppet varje år. Hur mycket man ska amortera beror på belåningsgraden, alltså lånet storlek i förhållande till bostadens värde.

Läs mer om amorteringskravet här > 

B

Bankdag

Helgfria vardagar med vissa undantag som midsommarafton, julafton och nyårsafton. 

Betalningsanmärkning

Ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Det är kreditupplysningsföretagen (som t ex UC) som registrerar anmärkningen. Hos marginalen kan du ansöka om lån trots betalningsanmärkningen.

Blancolån

Är ett lån utan säkerhet. En säkerhet kan vara pant i fast egendom som till exempel en lägenhet eller ett hus

Borgensman

En person som går i borgen för en låntagare som inte kan ta ett lån ensam. Om låntagaren inte kan betala lånet måste borgensmannen betala istället.

Läs mer om vad en borgensman är > 

Borgenär

Bankgiro

Bankgirot är en tjänst för betalningar och överföringar av pengar till olika konton. Du kan läsa mer om det här.

Bostadsbubbla

Bostadsbubbla är en situation där värdet på bostäder är högre än vad som anses vara motiverat utifrån olika faktorer. Det som påverkar att en bostadsbubbla växer fram är bland annat låga räntor, hög efterfrågan på marknaden, samt att marknaden räknar med en värdeökning på bostäder. Läs mer här.

Bindningstid

Bindningstid innebär att du förpliktar dig att betala för en tjänst under en viss tid. Vill du inte ha längre ha tjänsten du bundit upp dig på behöver du betala en klumpsumma för hela perioden som återstår. Läs mer om bindningstid här.

D

Denuntiation

Denuntiation används när ett enkelt skuldebrev (det avtal du skriver under när du tecknar ett lån) skrivs över på en ny borgenär. Denuntiation är det formella namnet på meddelandet som skickas till gäldenären och bekräftar att skuldebrevet fått en ny ägare.

Läs mer om denuntiation här >

Dröjsmålsränta

En ränta som erläggs som ersättning för att en betalning har gjorts efter skuldens förfallodag.

E

Existensminimum

Existensminimum är det belopp en person eller familj behöver ha som lägsta inkomst för att kunna överleva ekonomiskt varje månad. Läs mer om existensminimum.

Effektiv ränta

Det faktiska pris man betalar när man tar ett lån. I den effektiva räntan ingår inte bara den nominella räntan utan också uppläggningsavgifter, aviavgifter och andra avgifter som långivaren tar ut för lånet. Läs mer om effektiv ränta.

F

Fullmakt

En fullmakt är en skriftlig eller muntlig överenskommelse som ger en person rätt att göra något för någon annans räkning. Några juridiska krav på vad en fullmakt ska innehålla för att vara giltig finns inte, men det viktiga är att den är tydlig. 

Läs mer om vad en fullmakt är >

Fast ränta

En räntesats som är bestämd under en viss tid, till exempel två eller fem år.

Förfallodag

Det datum då en faktura senast ska vara betald. Det står alltid på fakturan när förfallodagen är.

G

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som upprättas i syfte att bevisa att en gåva har skett. Läs mer om gåvobrev.

Gäldenär

Den som tagit ett lån och ska betala tillbaka det. Läs mer om gäldenär här.

I

IBAN

IBAN-nummer, en förkortning för International Bank Account Number, används vid internationella betalningar och överföringar för att identifiera bankkonton. IBAN-nummer utvecklades för att förenkla och eliminera fel vid transaktioner mellan länder i EU och ESS. Vid överföringar i euro till länder inom EU och Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein är det obligatoriskt att använda IBAN.

Läs mer om IBAN >

Inlåning

När du sätter in pengar på ett bankkonto. Banken lånar alltså pengarna av dig.

Insättningsgaranti

En garanti för de pengar som du sätter in på konton i banken. Det innebär att du ska kunna få tillbaka dem även om banken går i konkurs. Det är Riksgälden som betalar ut ersättningen och det finns vissa begränsningar i hur mycket pengar du kan få tillbaka.

Alla Marginalens sparkonton täcks av insättningsgarantin. 

J

Jämkning

Jämkning innebär att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad skattabellen visar. Det är aktuellt för dig att jämka om du t ex har ett bolån, endast jobbar en del av året, eller om du har flera arbetsgivare.

L

Lagfart

En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. Läs mer om lagfart.

K

Kontantinsats

Kontantinsatsen utgör 15 % av bostadens kostnad när du köper bostad. Läs mer om kontantinsats.

Kapitalskuld

När du tar ett lån är beloppet som du lånar själva kapitalskulden. Om du lånar 10.000 kr är kapitalskulden 10.000 kr. När du betalar av på lånet (amorterar) med till exempel 500 kr/månad minskar kapitalskulden med 500 kr varje månad.

 

Kreditprövning

När du vill låna pengar gör banken en bedömning om du kan betala räntor och amorteringar på det lån du vill ta.

Kreditupplysning

En kreditupplysning är en bedömning av din kreditvärdighet och återbetalningsförmåga. Vill du ha mer information? Det hittar du här 

M

Marginalskatt

Marginalskatten är inte en skatt utan ett uttryck för hur stor andel av din inkomst över en viss gräns du betalar i skatt. Enkelt uttryckt kan man säga att marginalskatten är den skattesats du betalar på din sist intjänade krona. Om du får en löneökning på 100 kronor och får behålla 70 kronor av dessa är marginalskatten 30%.

Läs mer om marginalskatt >

Medkontohavare

När du har ett bankkonto tillsammans med en eller flera personer.

Medlåntagare

När du tar ett lån tillsammans med en eller flera personer.

P

Pantbrev

Ett pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast för ett bostadslån. Läs på om pantbrev här. 

Påminnelseavgift

En avgift du får betala när du inte betalar en skuld i tid. 

R

Rak amortering

En avbetalningsform för lån. Beloppet du betalar (amortering och ränta) är högt i början och minskar med tiden. Du amorterar samma belopp varje gång men räntebeloppet minskar eftersom lånet blir mindre.

Reporänta

Reporäntan sätts av Riksbanken och kallas även för styrränta eftersom förändringar i reporäntan direkt eller indirekt påverkar marknadsräntorna.

Ränta

Är vad det kostar att låna pengar. När du lånar pengar betalar du ränta till banken. När du lånar ut pengar till banken genom att sätta in dem på ett konto får du ränta från banken.

Rörlig ränta

Kan förändra sig upp eller ned och styrs oftast av marknadsräntorna.

S

Saldo

Balansen på ditt konto, kan vara plus (du har pengar på ditt konto) eller minus (du har en skuld exempelvis på grund av en övertrassering).

Skuldebrev

Skuldebrev heter det avtal du skriver på när du lånar pengar av banken. Skuldebrevet är ett bevis på att banken har lånat ut pengar till dig, och specifiserar hur skulden ska betalas tillbaka. 

Läs mer om skuldebrev här >

Ö

Övertrassering

Om du använder mer pengar än du har på ditt konto blir det minussaldo och kontot övertrasseras. Då blir du skyldig banken pengar och kan behöva betala övertrasseringsavgift och dröjsmålsränta.