Dödsbo - Så sköter du dödsboets bankärenden

Vad behöver man göra vid ett dödsbo? Det kan vara svårt att veta vad man ska göra vid ett dödsfall. Här hittar du information om vad som händer med dödsboets bankärenden.

Dödsbo- Så sköter du dödsboets bankärenden

Vad behöver man göra när någon avlider? Vi har nedan sammanställt information om vad som händer med dödsboets bankärenden och vad du som anhörig ska göra.

Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo räknas som en juridisk person och avser den avlidnes samlade tillgångar och skulder. En bouppteckning ska upprättas efter dödsfallet och skickas in till Skatteverket inom 4 månader från dödsdagen. När bouppteckningen registrerats och godkänts av Skatteverket förvaltar delägarna dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt om vad som ska göras. Det kan t ex handla om att avsluta konton, autogiron, sälja värdepapper eller fastigheter. Dödsboet existerar fram tills den dagen ett arvskifte är genomfört. 

Detta bör du tänka på

 • Beställ eftersändning av post till den som har huvudansvaret för dödsboet. Kontakta Skatteverket och Adressändring.
 • Beställ dödsfallsintyg med släktutredning hos Skatteverket, detta kan behövas för kontakt med oss.
 • Spara kapital- och räntebesked som skickas ut till dödsboet, detta behövs för att kunna göra en bouppteckning.
 • Finns det en efterlevande make/maka som också har engagemang hos oss ska även denne ha kapital- och räntebesked per dödsdagen och behöver kontakta oss för utskicket. Detta skickas inte ut per automatik.
 • Spara bouppteckning och arvskifteshandlingar i original.

Efterlevandeguiden finns till för att hjälpa dig som efterlevande och den samlar allt det viktigaste du behöver veta när en närstående går bort. 

Vad händer med dödsboets bankärenden

När vi får information om att en kund har avlidit avslutas eller spärras vissa tjänster automatiskt. Nedanstående sker:

 • Vi spärrar den avlidnes konton
 • Eventuella bankkort och autogiron avslutas
 • Stående överföringar och betalningsuppdrag som registrerades innan dödsfallet stoppas pga. Att kontot är spärrat
 • Spärrar tillgång till internet- och mobilbank
 • En sammanställning över dödsboets engagemang i banken kommer skickas ut per dödsdagen. Sammanställningen kommer redovisas per produkt/tjänst och vi vill förtydliga om att sammanställningen kan komma i olika försändelser.
 • Fullmakter och dispositionsrätt för god man och förvaltare upphör att gälla.

Dödsboets räkningar

Om du själv inte har möjlighet kan vi hjälpa dig som anhörig till dödsbo att betala nödvändiga räkningar såsom hyra, telefon och begravningskostnader. Dessa räkningar ska vara utställda i dödsboets namn. Vi ber dig att skicka in blanketten Betalningsuppdrag för dödsbo tillsammans med de räkningarna som ska betalas. Observera att räkningarna måste vara utställda i dödsboets namn och att vi enbart kan vara behjälpliga om dödsboet har någon av våra sparkonton (insättningskonton).

Fullmakt

Om man vill att någon enskild person ska representera alla dödsbodelägarna, måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga delägare. Blanketten finns här.

Frågor och svar om dödsbo

Jag har en anhörig som avlidit som har lån hos er - vad händer nu?


När någon avlider så får vi information om det från skatteverket. Vi skickar då ut ett skuldsaldo per dödsfallsdag till dödsboadressen som ska tas med i bouppteckningen och sen är det bara att avvakta tills bouppteckningen är klar.

Är den avlidna ensam på lånet så läggs lånet på is, avi-utskick stoppas och inga inbetalningar behövs göras tills det att bouppteckningen är klar.

Finns medlåntagare på lånet behöver medlåntagaren fortsätta betala på lånet som vanligt.

Finns försäkring på lånet kommer även detta stå på skuldsaldot samt telefonnummer till försäkringsbolaget. Vi meddelar även försäkringsbolaget om dödsfallet varpå försäkringsbolaget kommer att skicka ut papper till er.

Jag har en anhörig som haft konton hos er, hur går jag tillväga för att avsluta dessa?


När vi får uppgift om att en inlåningskund avlidit skickar vi ut ett kapital- och räntebesked samt ett infobrev och avslutsblankett till dödsboets adress. När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket är det dags för arvskifte. Ett arvskifte innebär att dödsboets tillgångar fördelas mellan delägarna när skulder är betalda och eventuell bodelning är gjord.

När bouppteckning och arvskifte är klart, ska uppdrag lämnas till dödsboets bank att flytta över pengar och övriga tillgångar till den eller de som ska ärva och samtidigt avsluta dödsboets konton. Ni behöver då skicka in en kopia på bouppteckningen samt avslutsblanketten som skickats ut. Denna går också bra att ladda ned här

Jag har en anhörig som avlidit som har kreditkort hos er - vad händer nu?


När någon avlider så får vi information om det från skatteverket. Vi skickar då ut ett skuldsaldo per dödsfallsdag till dödsboadressen som ska tas med i bouppteckningen och sen är det bara att avvakta tills bouppteckningen är klar. Kortet spärras och avi-utskick stoppas och inga inbetalningar behövs göras tills det att bouppteckningen är klar.

Finns försäkring på kortet kommer även detta stå på skuldsaldot samt telefonnummer till försäkringsbolaget. Vi meddelar även försäkringsbolaget om dödsfallet varpå försäkringsbolaget kommer att skicka ut papper till er.

Jag har en anhörig som avlidit som har en skuld till er och nu har vi fått en betalningspåminnelse - vad ska jag göra?


Gäller påminnelsen ett kreditkort eller ett lån som den avlidne stod ensam på så behöver du inte göra någonting, du kan bortse från påminnelsen. Ibland kan det ta lite tid från det att personen avlider till att vi får informationen om det från skatteverket och därför kan avier och påminnelser hinna skickas ut innan det registrerats i våra system att personen är avliden.

Gäller påminnelsen ett lån med 2 låntagare behöver den kvarlevande låntagaren betala fakturan då personen är fortsatt betalningsskyldig på lånet.

Jag har en anhörig som avlidit som har bolån hos er - vad händer nu?


När någon avlider får vi information om det från Skatteverket. Vi skickar ett skuldsaldo per dödsdag till dödsboadressen. Skulden ska tas med i bouppteckningen. När bouppteckningen är klar ska arvskifte göras då tillgångar och skulder ska fördelas. Bostaden kan behöva säljas för att täcka lånet eller, om det finns fler låntagare, betalas av dem

Är den avlidna ensam på lånet ska inga inbetalningar göras förrän bouppteckningen är klar. Bostaden ska säljas snarast och köpeskillingen ska reglera skulden på lånet. Bostaden är pantsatt för låneskulden.

Finns det fler låntagare på lånet ska de andra låntagarna fortsätta att betala på lånet som vanligt.

För omstartlånet (bolån) finns inget låneskydd.