Ansök om Marginalen Traveller

 1. 1 Start
 2. 2 Tillval
 3. 3 Granska & avsluta

Ett ögonblick...

Önskad kredit

15000 kr - 150000 kr

Våra grundkrav

För att kunna ansöka om betal- kreditkort hos oss behöver du uppfylla vissa grundkrav.

 • Du måste vara minst 20 år
 • Du får inte ha någon betalningsanmärkning
 • Du måste ha en fast årsinkomst på minst 120 000 kr
 • Du måste kunna signera ditt avtal med BankID om din ansökan blir beviljad

Läs mer om våra grundkrav

Dina personuppgifter

Dina kontaktuppgifter

Dina inkomstuppgifter

Om ditt företag

Om din arbetsgivare

Om din arbetsgivare

Skaffa ett extrakort åt din partner eller sambo. Extrakortet kostar inget extra per år.

För att vi ska kunna bevilja ett extrakort behöver den medsökande vara över 18 år och folkbokförd på samma adress som den huvudsökande. Kom ihåg att huvudkontohavaren är ensam betalningsansvarig.

Betalskydd ger dig ekonomiskt trygghet om något oförutsett skulle hända.

 • ofrivillig arbetslöshet
 • helt nedsatt arbetsförmåga
 • sjukhusvistelse
 • dödsfall

Kostnaden för Betalskyddet är 0,8% av utnyttjad kredit och debiteras ditt Marginalen Traveller.

 • Försäkringen är frivillig, påverkar inte vår kreditbedömning och kan närsomhelst sägas upp.
 • För helt nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse lämnar försäkringen månadsersättning i max fem månader med 7 % av din utestående skuld. Månadsersättningen är som högst 7 000 kr och som lägst 150 kr.
 • Om den ofrivilliga arbetslösheten eller den nedsatta arbetsförmågan består löser försäkringen den utestående skulden efter sex månader med upp till 100 000 kr med avdrag för tidigare månadsersättningar.
 • Vid dödsfall löser försäkringen din kredit med upp till 100 000 kr. Ersättningen baseras på den utestående skulden på dödsfallsdagen.

Teckningsregler

För giltighet av försäkringen krävs att du:

- har fyllt 18 men ännu inte 64 år,

- är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans,

- har en tillsvidareanställning eller är företagare, sedan minst 6 månader innan anslutningen till försäkringen om minst 17 timmar i veckan och

- är fullt arbetsför, genom att du:

 • utför dina arbetsuppgifter utan hinder,
 • inte är berättigad till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,
 • inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall eller särskilt anpassat arbete.

Du får inte heller har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan räknat.

Betalskydd, Fullständiga villkor
Betalskydd, Förköpsinformation

Ändra

Ditt kreditutrymme

Kredit

Dina personuppgifter

E-post

Personnummer

Förnamn

Efternamn

Civilstånd

Ogift

Dina kontaktuppgifter

Telefon

Gata

Postnummer

Ort

Typ av boende

Bosatt sedan

Dina inkomstuppgifter

Månadsinkomst före skatt

Anställningsform eller sysselsättning

Företagets namn

Telefonnummer till företaget

Har drivit företag sedan

Anställd sedan

Anställd till och med

Ändra

Dina tillval

Extrakort

Förnamn

Efternamn

Personnummer


Betalskydd

Fråga gällande status Offentlig person

Har du per idag / har du tidigare haft en viktig offentlig roll i en stat eller i en internationell organisation (hög politisk post/hög statlig tjänst) i Sverige eller utomlands, eller är du nära familjemedlem / medarbetare.

 

Villkor för Marginalen Traveller

När du ansöker om Marginalen Traveller kommer en kreditupplysning inhämtas och din arbetsgivare kan komma att kontaktas. Marginalen Bank kan sen komma att kontakta dig på angivet mobilnummer och/eller e-post.

Blir din ansökan beviljad måste du kunna signera ditt avtal med BankID.

Marginalen Traveller, allmänna villkor, prislista & konsumentkreditinformation Informationsblad om insättningsgarantin