Ansök om Marginalen Gold

 1. 1 Start
 2. 2 Tillval
 3. 3 Granska & avsluta

Ett ögonblick...

5 000 SEK 100 000 SEK

Våra grundkrav

 • Du måste vara minst 20 år
 • Du får inte ha någon betalningsanmärkning
 • Du måste ha en fast årsinkomst på minst 120 000 kr
 • Du måste kunna signera ditt avtal med BankID om din ansökan blir beviljad

Marginalen Gold, allmänna villkor

Dina personuppgifter

Dina adressuppgifter

Dina inkomstuppgifter

Betalskydd ger dig ekonomiskt trygghet om något oförutsett skulle hända.

 • arbetslöshet
 • helt nedsatt arbetsförmåga
 • sjukhusvistelse
 • dödsfall

Kostnaden för Betalskyddet är 0,8% av utnyttjad kredit och debiteras ditt Marginalen Gold.

 • Försäkringen är frivillig, påverkar inte vår kreditbedömning och kan närsomhelst sägas upp.
 • För helt nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse lämnar försäkringen månadsersättning i max fem månader med 7 % av din utestående skuld. Månadsersättningen är som högst 7 000 kr och som lägst 150 kr.
 • Om den ofrivilliga arbetslösheten eller den nedsatta arbetsförmågan består löser försäkringen den utestående skulden efter sex månader med upp till 100 000 kr med avdrag för tidigare månadsersättningar.
 • Vid dödsfall löser försäkringen din kredit med upp till 100 000 kr. Ersättningen baseras på den utestående skulden på dödsfallsdagen.

Teckningsregler

För att kunna teckna försäkringen krävs att du:

 • har fyllt 18 men ännu inte 64 år
 • är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans
 • har en tillsvidareanställning eller är företagare, sedan minst 6 månader innan anslutningen till försäkringen om minst 17 timmar i veckan
 • är fullt arbetsför, genom att du:
  • utför ditt vanliga arbete utan hinder,
  • inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,
  • inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall eller särskilt anpassat arbete.
 • du får inte heller ha fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan räknat.

Betalskydd, Fullständiga villkor
Betalskydd, Förköpsinformation

BNP Paribas Cardif Personuppgifter 
Betalskydd, Faktablad

Fråga gällande status Offentlig person

Har du per idag / har du tidigare haft en viktig offentlig roll i en stat eller i en internationell organisation (hög politisk post/hög statlig tjänst) i Sverige eller utomlands, eller är du nära familjemedlem / medarbetare.

 

Villkor för Marginalen Gold

När du ansöker om Marginalen Gold kommer en kreditupplysning inhämtas och din arbetsgivare kan komma att kontaktas. Marginalen Bank kan sen komma att kontakta dig på angivet mobilnummer och/eller e-post.

I samband med att du ansöker om Marginalen Gold blir du föremål för en automatiserad kreditbedömning, vilket innebär en automatiserad behandling som resulterar i ett godkännande att bevilja eller ge avslag på din ansökan. De parametrar som ligger till grund för beslutet är ålder, inkomst, anställningsform, eventuella betalningsanmärkningar etc. Denna behandling är nödvändig för ingående av ett avtal mellan dig och Marginalen Bank.

Vid eventuella frågor eller bestridande av beslut kan du ringa vår kundservice på 0771-717 710

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Marginalen Bank behandlar dina personuppgifter

Blir din ansökan beviljad måste du kunna signera ditt avtal med BankID.

Marginalen Gold, allmännavillkor, prislista & konsumentkreditinformation Informationsblad om insättningsgarantin

Ditt kreditutrymme

Kredit

Dina uppgifter

Personuppgifter

Namn

Personnummer

E-post

Telefon

Civilstånd

Ogift

Kontaktuppgifter

Adress

Typ av boende

Bosatt sedan

Inkomstuppgifter

Månadsinkomst före skatt

Anställningsform eller sysselsättning

Företagets namn

Telefonnummer till företaget

Har drivit företag sedan

Anställd sedan

Anställd till och med

Dina tillval

Namn

Personnummer

Betalskydd