Nya sparräntor

Med anledning av ändrade marknadsräntor justerar Marginalen Bank från och med 2014-08-01 räntan på följande konton:

  Ny ränta Innan justering
Stora Sparkontot 1,70 % 2,20 %
Högräntekontot * 2,00 % 2,45 %
Sparkontot 1,60 % 2,10 %
Trygghetskontot 1,60 % 2,10 %
Vardagspaketet 1,50 % 2,00 %
Företagskontot 1,50 % 2,00 %

* Ny ränta för Högräntekonton öppnade innan 2012-02-10 är 1,70% (innan justering 2,20%)

 

Ej för nyöppning

  Ny ränta Innan justering
Kapitalsparkontot 0,50 % 1,00 %
Medlemskontot (>200 kkr) 0,50 % 1,00 %
PTJ-kontot (>200 kkr) 0,50 % 1,00 %
Förmånskonto Kapital 1,50 % 2,00 %
Förmånskonto Kapital 2 (>10 kkr) 1,50 % 2,00 %
Personal (Salus) 0,50 % 0,85 %

Så här fungerar insättningsgarantin

Alla våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden och gäller insatt belopp upp till 950 000 kronor per kund. Utöver detta belopp kan ersättning utges för särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.