Öppna Högräntekontot

1. Start

Innan du öppnar kontot

För att kunna öppna konto hos oss behöver du uppfylla våra grundkrav.

Är du under 18 år? Då måste en förmyndare skicka in den här ansökan.

Bor du utomlands behöver du uppsöka vårt kontor och uppvisa legitimation. För mer information, kontakta vår kundservice på 0771-717.

Uppfyller du kraven?

 • Jag är folkbokförd i Sverige
 • Jag har ett svenskt personnummer
 • Jag har fyllt 18 år

Dina personuppgifter

Här fyller du som huvudsökande i dina personuppgifter. Adress, eventuell medsökande och kontouppgifter kommer i nästa steg.

Så här skriver du ditt personnummer: ÅÅÅÅMMDD-XXXX
2. Adress & kontouppgifter

Dina adress- och kontaktuppgifter

Så här skriver du ditt postnummer: XXXXX
Glöm inte att ange riktnummer
Glöm inte att ange riktnummer
Ange din registrerade folkbokföringsadress. Bor du utomlands behöver du besöka vårt kontor och visa giltig legitimation. För mer information, kontakta kundservice på 0771-717710.

Kommer du att dela kontot med någon?


Är du deklarations- och/eller skattskyldig i USA?*

Sverige och USA har ingått ett avtal för att motverka amerikansk skatteflykt. Det innebär att svenska banker redovisar de konton som ägs av personer skattskyldiga i USA till skattemyndigheten som i sin tur rapporterar till amerikanska myndigheter.


Har du annan skatterättslig hemvist än Sverige eller USA?*

Svenska banker ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar till Skatteverket, som i sin tur överför informationen till det land där kontohavaren har sin skatterättsliga hemvist. Det är en följd av den OECD-konvention som Sverige undertecknat, angående införandet av en global standard för utbyte av upplysningar om finansiella konton. Syftet med denna standard är att motverka skatteflykt.


Fråga gällande status Offentlig Person*

Har du per idag/har du tidigare haft en viktig offentlig roll i en stat eller en internationell organisation (hög politisk post/hög statlig befattning) i Sverige eller utomlands. Eller är du nära familjemedlem/medarbetare till en person i sådan ställning.


Glöm inte att läsa villkoren

3. Frågor

Allmänna frågor

Med hänvisning till lagstiftningen om penningtvätt och terrorism ber vi dig besvara följande frågor.

1. Vem kommer sätta in pengarna på mitt konto?*

2. Hur ofta tänker du göra insättningar?*

3. Hur kommer pengarna att komma in på ditt konto?*

4. Hur ofta tänker du ta ut pengar?*

5. Vad är syftet med ditt sparande?*

6. Varifrån kommer pengarna?*
4. Klart

Exempelsvar: Tack för att du öppnat konto hos oss!

Vi har tagit emot din ansökan och kommer öppna ett konto åt dig. Om du behöver komplettera din ansökan innan kontot kan öppnas skickar vi hem blanketter för komplettering.

En bekräftelse med all information du behöver för att komma igång skickas hem till dig inom kort.

Så funkar det

 • Är du redan kund ser du ditt nya kontonummer i internetbanken några dagar efter ansökan.
 • Du kan därefter logga in på internetbanken med ditt BankID för att se ditt nya kontonummer.
 • Se transaktioner och ditt saldo i internetbanken. Vid uttag från Högräntekontot skickar du ett meddelande i inloggat läge i internetbanken.
 • Villkorsperioden gäller 12 månader från första insättning på kontot, inte från öppningsdagen.
 • Du kan göra en engångsinsättning eller spara regelbundet.
 • När din villkorsperiod löpt ut börjar automatiskt en ny.
 • Gör du uttag under villkorsperioden minskar räntesatsen. 
 • Storleken på ränteminskningen beror på när under villkorsperioden du väljer att göra ett uttag.
 • Ju närmare villkorsperiodens slut, desto högre är ränteminskningen.
 • Vid uttag påbörjas en ny villkorsperiod.

Har du några frågor är du välkommen att ringa kundservice på 0771-717 710.

Med vänlig hälsning
Marginalen Bank