Hur fungerar Låneskyddet?

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor gällande Låneskydd.

Vanliga frågor och svar om Låneskydd

Vad krävs för att teckna Låneskydd?

Du måste uppfylla teckningskraven när du tecknar försäkringen. Försäkringen erbjuds dig som:

 • har lån hos Marginalen Bank,
 • har fyllt 18 men ännu inte 64 år,
 • är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan
 • eller motsvarande norsk eller dansk instans,
 • har en tillsvidareanställning eller är företagare, sedan minst 6 månader innan
 • anslutningen till försäkringen om minst 17 timmar i veckan och
 • är fullt arbetsför, genom att du:
  - utför dina arbetsuppgifter utan hinder,
  - inte är berättigad till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,
  - inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall eller särskilt anpassat arbete.

 • Du får inte heller ha fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan räknat.

Vilka lån kan jag teckna Låneskydd för?

Du kan teckna låneskydd för Privatlånet hos Marginalen Bank.

Varför lönar det sig att teckna låneskydd?

Låneskyddet hjälper dig med återbetalning av lånet om du skulle bil ofrivillig arbetslös, få nedsatt arbetsförmåga, hamna på sjukhus eller avlida. Se villkoren för fullständig information.

Finns det någon begränsning för vilka belopp jag kan försäkra?

Låneskyddet försäkrar din månadskostnad för lånet inklusive avgifter, ränta, amortering och försäkringspremie upp till maximalt 15 000 kr i månaden.

Kan jag ångra mig eller säga upp min försäkring?

Du har 30 dagars ångerrätt. Försäkringsen har ingen bindningstid så den kan sägas upp när som helst.

Kan jag teckna ett låneskydd om jag har en inkomstförsäkring?

Ja, utbetalningarna påverkas inte av din inkomstförsäkring.

Vad kostar låneskydd?

9,5 % av månadsbeloppet för lånet. Om både huvudlåntagare och medlåntagare tecknar Låneskyddet kostar det 18,2% av månadsbeloppet.

Hur betalar jag Låneskyddet?

Det fakturerars i samband med Lånefakturan. Har du autogiro så dras det tillsammans med betalningen för lånet.

Låneskydd för arbetsoförmåga och arbetslöshet

Kan jag teckna försäkringen om jag för tillfället är sjukskriven men annars fullt arbetsför?

Nej det kan du inte.

Vad gäller om jag vill teckna försäkring för ofrivillig arbetslöshet och det ligger ett varsel på min arbetsplats?

Om du uppfyller teckningskraven kan du teckna försäkringen. Försäkringen lämnar dock inte ersättning för ofrivillig arbetslöshet om du vid tecknandet av försäkringen kände till varsel eller uppsägning. 

Kan jag teckna försäkringen när jag är vikarie eller projektanställd?

Nej, du måste ha en tillsvidareanställning i enlighet med teckningskraven.

När kan jag få ersättning vid nedsatt arbetsoförmåga?

Du kan få ersättning om du blir sjukskriven till 50, 75 eller 100 %. Försäkringsersättningen motsvarar den procentuella sjukskrivningsgraden.

En förutsättning för att kunna få ersättning är att du även erhåller ersättning från försäkringskassan. Observera att försäkringen har en karenstid på 30 dagar för nedsatt arbetsförmåga samt på 7 dagar för sjukhusvistelse. 

Vad gäller för mig som egenföretagare?

För att arbetslöshet ska anses föreligga för företagare, som inte driver enskild näringsverksamhet, krävs att dennes verksamhet försatts i konkurs som inte medför utdelning till delägare eller att bolagsstämma eller myndighet beslutat om likvidation som inte medför utdelning till delägare. För företagare med enskild näringsverksamhet krävs att verksamheten avregistreras hos Bolagsverket. 

För övriga moment gäller samma villkor som för anställda.

När kan jag få ersättning för ofrivillig arbetslöshet?

Om du blir ofrivilligt arbetslös från en tillsvidareanställning. En förutsättning för att kunna få ersättning är att du även erhåller ersättning från en a-kassa. Vid ofrivillig arbetslöshet gäller en karenstid på 30 dagar.

Vilken ersättning betalas ut om jag skulle drabbas av nedsatt arbetsförmåga eller ofrivillig arbetslöshet?

Ditt månadsbelopp för lånet, ink avgifter, ränta, amortering och försäkringspremie upp till maximalt 15 000 kr i månaden.

Reduceras min ersättning från Låneskydd om jag får ersättning från andra försäkringar?

Nej det gör den inte.

Hur lång är kvalificeringstiden för arbetslöshet?

120 dagar.

Krävs medlemskap i a-kassan?

Inte för att teckna försäkringen. Du behöver däremot gå med i a-kassan om du blir ofrivilligt arbetslös eftersom en förutsättning för att kunna få ersättning för ofrivillig arbetslöshet är att ersättning erhålls från en a-kassa.  

Hur lång tid tar det innan jag kan få ersättning?

Maximalt 20 arbetsdagar från det att en komplett skadeanmälan inklusive bilagor inkommit till försäkringsbolaget.

Om man har två tillsvidareanställningar på mer än 17 timmar per vecka och blir uppsagd från den ena får man ersättning då?

Nej, du måste vara 100% arbetslös för att kunna få ersättning. 

Hur lång är kvalificeringstiden för sjukskrivning och sjukhusvistelse?

En dag.

Låneskydd för livsskydd

Måste jag ha en hälsodeklaration för att teckna försäkringen?

Du måste uppfylla teckningskraven när du tecknar försäkringen. Försäkringen erbjuds dig som:

 • har lån hos Marginalen Bank,
 • har fyllt 18 men ännu inte 64 år,
 • är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan
 • eller motsvarande norsk eller dansk instans,
 • har en tillsvidareanställning eller är företagare, sedan minst 6 månader innan
 • anslutningen till försäkringen om minst 17 timmar i veckan och
 • är fullt arbetsför, genom att du:
  - utför dina arbetsuppgifter utan hinder,
  - inte är berättigad till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,
  - inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall eller särskilt anpassat arbete.

 • Du får inte heller ha fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan räknat.

Hur fungerar låneskyddet för livdelen?

Vid dödsfall betalas utestående skuld per dödsfallsdagen med upp till 350 000 kr.

Vill du prata med oss om hur låneskyddet skulle fungera för ditt lån? Fyll i dina uppgifter här bredvid, så hör vi snart av oss till dig.