Trygga ditt lån med Låneskydd

Blir du sjuk eller arbetslös i mer än 30 dagar kan försäkringen betala månadskostnaden för Privatlånet upp till 15 000 kr. Vid dödsfall betalar försäkringen din skuld upp till 350 000 kr.

Krav för att teckna Låneskydd 

  • Ha fyllt 18 år, men inte 64 år
  • Vara folkbokförd i Sverige och ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan eller norsk eller dansk motsvarighet.
  • Ha en tillsvidareanställning eller vara företagare, sedan minst 6 månader innan anslutningen till försäkringen om minst 17 timmar i veckan och vara fullt arbetsför*
  • Du får inte ha fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan räknat.

Så tecknar du Låneskydd

Du tecknar Låneskydd direkt i din låneansökan. Har du redan lån kan du fylla i och skicka in ansökan om Låneskydd till adressen nedan eller ring kundservice på telefon 0771-717 710.

Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att skriva till oss på adressen nedan eller genom att ringa vår kundservice.

FRISVAR
Marginalen Bank
20583942
831 17 Östersund

 

Priser

Låneskydd kostar 9,5 % av lånets månadskostnad. Är ni två låntagare som vill ha försäkringen blir premien 9,1 % av månadskostnaden per person. Du betalar premien på din vanliga låneavi.

* Med fullt arbetsför menas att du utför dina arbetsuppgifter utan hinder, inte är berättigad till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall och inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall eller särskilt anpassat arbete.

 

 

Hur anmäler jag skada?

Ansök om ersättning direkt online för skada avseende ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse.

Anmäl skada

Du kan också skicka in din anmälan via post. Välj rätt blankett nedan, fyll i och skicka till:

BNP Paribas Cardif
Box 24110
400 22 Göteborg

 

Blanketter

Ansökan, Låneskydd (PDF)
Låneskydd, Förköpsinformation (PDF)
Låneskydd, Fullständiga villkor (PDF)
Låneskydd, Skadeanmälan vid Livskydd (PDF)
Låneskydd, Skadeanmälan vid Ofrivillig arbetslöshet (PDF)
Låneskydd, Skadeanmälan vid Nedsatt arbetsförmåga/Sjukhusvistelse (PDF)

 

Några prisexempel för Låneskydd

Månadskostnad Premie för en låntagare Premie för två låntagare
500 kr 48 kr / månad 91 kr / månad
1 000 kr 95 kr / månad 182 kr / månad
1 500 kr 143 kr / månad 273 kr / månad