Trygga betalningen med Betalskydd

Betalskydd är en tilläggsförsäkring som kan betala din utnyttjade kredit om du blir sjuk eller arbetslös. Det är en extra trygghet för dig som har betal- och kreditkort hos oss.

Så fungerar Betalskydd

För att teckna Betalskydd behöver du:

  • Ha ett betal- och kreditkort hos oss.
  • Ha fyllt 18 år, men inte 64 år.
  • Vara folkbokförd i Sverige och ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan eller norsk eller dansk motsvarighet.
  • Ha en tillsvidareanställning eller vara företagare, sedan minst 6 månader innan anslutningen till försäkringen om minst 17 timmar i veckan och vara fullt arbetsför*.
  • Du får inte heller ha fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan räknat.

Pris

Du betalar 0,8 % av utnyttjad kredit för Betalskydd. Försäkringen debiteras ditt kort månadsvis.

Prisexempel

Om den utnyttjade krediten är 15 000 kr, betalar du 15 000 x 0,008 vilket blir 120 kr per månad.

Ersättning efter 30 dagar

Blir du helt sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös i mer än 30 dagar kan försäkringen ge en månadsersättning som motsvarar 7 % av den utnyttjade krediten, men högst 7 000 kr i månaden och lägst 150 kr i månaden. Som exempel, om den utestående skulden är 15 000 kr, blir månadsersättningen 15 000 x 0,07 = 1 050 kr.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB. Försäkringen förmedlas av Marginalen Bank.

 

Ersättning efter sex månader

Har du varit ofrivilligt arbetslös eller helt sjukskriven i sex månader löses resterande utestående skuld per dagen före skadetillfället med maximalt 100 000 kr. Från den utestående skulden avräknas de månadsersättningar som utbetalats tidigare.

Ersättning vid dödsfall

Vid dödsfall löser försäkringen din utestående skuld med upp till 100 000 kr.

Allmänt

Ersättningarna betalas in på ditt kortkonto hos Marginalen Bank. Se omfattning och undantag i de fullständiga försäkringsvillkoren.

* Med fullt arbetsför menas att du utför ditt vanliga arbete utan hinder, inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall och inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall eller särskilt anpassat arbete.

Hur anmäler jag skada?

Ansök om ersättning direkt online för skada avseende ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse.

Anmäl skada

Du kan också skicka in din anmälan via post. Välj rätt blankett nedan, fyll i och skicka till:

BNP Paribas Cardif
Box 24110
400 22 Göteborg

Hur tecknar jag Betalskydd?

Du tecknar Betalskydd direkt i din kortansökan. Har du redan ett kort kan du fylla i och skicka in din ansökan om Betalskydd till adressen nedan eller ring kundservice på telefon 0771-717 710.

FRISVAR
Marginalen Bank
20583942
831 17 Östersund