Aktiva försäkringar som inte
går att teckna längre

Här har vi samlat försäkringar som inte längre finns för nyteckning. Informationen riktar sig till dig som redan har någon av försäkringarna.

Familjeolycksfallsförsäkring

Vår familjeolycksfallsförsäkring gäller dig och din familj. Den kan ersätta medicinsk och förvärvsmässig invaliditet, sjukhusvistelse, hel arbetsoförmåga och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringen kan också ersätta merkostnader och tandskador till följd av olycksfall.

Försäkringen gäller dygnet runt och i hela världen. Utanför Norden gäller försäkringen i högst ett år.

Priser

Familjeolycksfall kostar 79 kr för en person per månad och 199 kr för en hel familj per månad (två vuxna och upp till tre barn).

Familjeolycksfall PLUS kostar 119 kr för en person per månad och 275 kr för en hel familj per månad (två vuxna och upp till tre barn).


Kontoskydd

För dig som redan har en aktiv Kontoskyddsförsäkring gäller försäkringen enligt de fullständiga villkoren. Om du har ett kreditkort hos oss utan försäkring kan du välja försäkringen Betalskydd som ersatt Kontoskydd.

Kontoskydd är en frivillig försäkring som täcker behovet för dig som vill ha en ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle hända, till exempel om du skulle bli arbetslös eller sjuk. I dessa situationer förändras ekonomin för de flesta och vi på Marginalen Bank kan erbjuda våra kortinnehavare ett extra skydd i form av Gruppförsäkringen Kontoskydd.


Tandvårdsförsäkring

Försäkringen har utformats för att täcka de kostnader som det Statliga Tandvårdsstödet (STS) inte gör så att du slipper oroa dig för oväntade och dyra tandläkarbesök. Försäkringen täcker rutinbehandlingar såsom förebyggande tandvård, besök hos tandhygienist, diagnoser (röntgen) liksom dyrare behandlingar såsom rotfyllningar, kronor och broar.

Invaliditetsförsäkring

Försäkringen ger ersättning vid permanent total eller partiell invaliditet pga. olycksfall. Försäkringen inkluderar även extra ersättning för sjukgymnastbehandling vid konvalescens efter invaliditet.


Låneskydd

Blir du sjuk eller arbetslös i mer än 30 dagar kan försäkringen betala månadskostnaden för Privatlånet upp till 9 000 kr. Vid dödsfall betalar försäkringen din skuld upp till 350 000 kr.

 

Undantag

Se de fullständiga försäkringsvillkoren för begränsningar och undantag i försäkringen.

Skadeanmälan och villkor olycksfallsförsäkring

Vid skador eller andra frågor kontaktar du AXA på telefon 08-517 519 76.

Familjeolycksfallsförsäkring, Fullständiga villkor
Familjeolycksfallsförsäkring PLUS, Fullständiga villkor

 


Skadeanmälan och villkor kontoskydd

Välj rätt blankett nedan, fyll i och skicka till:

BNP Paribas Cardif
Box 24110
400 22 Göteborg

Kontoskydd, Skadeanmälan vid Livskydd
Kontoskydd, Skadeanmälan vid Ofrivillig arbetslöshet
Kontoskydd, Skadeanmälan vid Helt nedsatt arbetsförmåga/sjukhusvistelse
Kontoskydd, Fullständiga villkor

Skadeanmälan

Vid skador gällande Tandvårdsförsäkring, Invaliditetsförsäkring, Sjukhusvistelseförsäkring och Trygghetsförsäkring, kontaktar du försäkringsgivaren Cigna på telefon 020-200 201.

Allmänt

Se produktblad och fullständiga villkor för information om omfattning och undantag i försäkringarna.