Olycksfallsförsäkring - Säkra din ekonomi vid olycksfall

Olycksfallsförsäkring är en ekonomisk trygghet vid sjukdom och olyckor. Säkra din ekonomi om olyckan är framme. Vår olycksfallsförsäkring täcker dig även under fritiden, inte bara på jobbet.
Det är viktigt att försäkra sig själv också - inte bara sina saker.

 

Teckna Olycksfallsförsäkring*
*Du kommer att dirigeras vidare till försäkringsgivaren AIGs hemsida.

En olycksfallsförsäkring är precis som det låter – en försäkring som kan betala ut ersättning och täcka kostnader för ett antal olika saker, om du råkar ut för en olycka. Det är ett sätt att trygga din ekonomi och en särskilt viktig försäkring att ha om olyckan t ex skulle ge bestående men. Många är olycksfallsförsäkrade under dagtid via sitt jobb eller sitt fackförbund, och tänker kanske inte på att man saknar skydd på sin fritid.

 
Omfattning Detaljer Maximal ersättning 0-64 år Maximal ersättning 65-80 år
Medicinsk invaliditet 1-100 % 1 000 000 kr* 500 000 kr*
Dödsfall Vuxen/Barn 250 000 kr/50 000 kr 125 000 kr
Sjukhusvistelse, dygnsersättning Efter 24 h, max 30 dagar 500 kr 250 kr
Hushållsnära tjänster - 5 000 kr 5 000 kr
Tandskador Max per tand/år 2 000 kr/10 000 kr 2 000 kr/5 000 kr
Transportskador Endast akutfall 1 500 kr 1 500 kr

*Det angivna beloppet för medicinsk invaliditet är den maximala ersättning som kan betalas ut vid 100 % invaliditetsgrad.

Vad ingår i Olycksfallförsäkringen? 

Medicinsk invaliditet

Olycksfallsförsäkringen betalar ut ett engångsbelopp om du som är försäkrad drabbas av en bestående funktionsnedsättning till följd av ett Olycksfall. Se ersättningsnivåer i tabellen ovan för belopp.

Dödsfall

Olycksfallsförsäkringen betalat ut ersättning om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall. Se ersättningsnivåer i tabellen ovan.

Sjukhusvistelse

Vid sjukhusvistelse längre än 24 timmar, som orsakats av ett olycksfall, betalar olycksfallsförsäkringen ut en dagsersättning under max 30 dagar. Se ersättningsnivåer i tabellen ovan.

Tandskador

Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnad för nödvändig behandling av tandskada till följd av ett olycksfall. Se ersättningsnivåer i tabellen ovan.

Transport för akutvård

Olycksfallsförsäkringen kan ersätta kostnad för transport till närmaste lämpliga sjukhus/akutmottagning i samband med olycksfall som kräver akutvård. Se ersättningsnivåer i tabellen ovan.

Hushållsnära tjänster

Olycksfallsförsäkringen ersätter skälig kostnad för hushållsnära tjänster då försäkrad till följd av olycksfall inte är förmögen att utföra sysslan själv. Se ersättningsnivåer i tabellen ovan.

Pris

Pris/månad 0-80 år
Singel 109 kr
Singel med barn 169 kr
Par 209 kr
Familj 249 kr

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är AIG Europe S.A. filial i Sverige.

 

Vem kan teckna olycksfallsförsäkringen?

Som kund hos Marginalen Bank eller till Marginalen banks samarbetspartner har du möjlighet att teckna denna olycksfallsförsäkring i form av en Frivillig Gruppförsäkring med AIG Europe S.A. som försäkringsgivare.

För att teckna försäkringen behöver du även vara folkbokförd i Sverige. Försäkringen kan tecknas från 18 - 74 års ålder och gäller tills du som försäkrad fyller 80 år.


Du kan välja att försäkra enbart dig själv (SINGEL), eller att medförsäkra din partner (PAR) och/eller dina/era hemmavarande barn (FAMILJ eller SINGEL med BARN). Barn omfattas tills de fyller 20 år.

Det är enkelt att teckna en olycksfallsförsäkring

Det tar inte mer än ett par minuter att teckna försäkringen via webbansökan på AIG:s webbsida. Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration och din försäkring börjar gälla från dagen efter att du tecknat försäkringen. 

Teckna Olycksfallsförsäkring*
*Du kommer att dirigeras vidare till försäkringsgivaren AIGs hemsida.

När gäller inte olycksfallsförsäkringen?

Nedan kan du se några viktiga undantag i försäkringen. Fullständiga begränsningar och undantag framgår av villkoret.

Olycksfallsförsäkringen ersätter inte:

  • Skada som inte är ett olycksfall
  • Skada som inte uppstår under försäkringsperioden (medan försäkringen var i kraft)
  • Skada till följd av förlossning, graviditet eller abort
  • Skada till följd av förslitning eller överansträngning
  • Skada till följd av tuggning eller bitning
  • Skada till följd av smitta genom bakterier, virus, eller annat smittämne, inte heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion
  • Skada i samband med utövande av sport/idrott på proffsnivå
  • Skada till följd av frivilligt deltagande i slagsmål eller kriminella handlingar

Villkor och förköpsinformation för olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Fullständiga villkor
Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation
Olycksfallsförsäkring Faktablad

Anmäl skada vis olycksfall

Anmäl din skada så snabbt som möjligt till AIG via e-post: claims.sweden@aig.com, eller på telefon: 08-506 920 70, vardagar kl. 09:00-17:00.

Skadeblankett finns att ladda ner här