Låneskydd - Säkra din månadskostnad

Låneskydd kan hjälpa till när du mest behöver det. Om du blir du sjuk eller arbetslös så kan det vara skönt att veta att du inte behöver oroa dig för att betala månadskostnaden för ditt lån.

Från 1 september 2020 förbättrar vi Låneskyddet

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lånar pengar av oss och därför vill vi alltid kunna erbjuda det bästa försäkringsskyddet för dig och ditt lån. Tillsammans med vår försäkringsgivare och samarbetspartner, BNP Paribas Cardif, har vi infört en rad förbättringar.

Förbättringar

Ersättning vid psykiska besvär
Om du drabbas av nedsatt arbetsförmåga på grund av psykiska besvär kan du få ersättning.

Ersättning om du har en tidsbegränsad anställning
Om du har en tidsbegränsad anställning med en avtalad anställningstid på minst 12 månader kan du få ersättning.

Utökad ersättning om ni är två försäkrade på samma lån
Om ni båda omfattas av Låneskydd kan ni båda vara berättigade till ersättning för samma period.

 

Om du blir sjuk igen
Om du fått ersättning för nedsatt arbetsförmåga eller sjukhusvistelse och du blir sjuk i samma åkomma kan du nu efter 30 dagar ha rätt till ny ersättning. Tidigare kunde du få rätt till ny ersättning efter 90 dagar.

Priset på Låneskyddet är oförändrat och kostar 9,5 % av lånets totala månadskostnad. Är ni två låntagare och försäkringen omfattar er båda, blir kostnaden 18,2 % av den totala månadskostnaden, dvs 9,1 % per låntagare.

Låneskydd - Trygghet när den verkligen behövs

Blir du sjuk eller arbetslös i mer än 30 dagar kan försäkringen betala månadskostnaden för Privatlånet upp till 15 000 kr. Vid dödsfall betalar försäkringen din skuld upp till 500 000 kr.

Krav för att teckna Låneskydd

 • Har lån hos Marginalen Bank
 • Har fyllt 20 år men ännu inte 64 år
 • Är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande instans i Norge eller Danmark
 • Är anställd eller företagare, med en arbetstid om minst 17 timmar i veckan samt minst 180 dagar per år. Provanställning får inräknas i de 180 dagarna, om provanställningen utan uppehåll har övergått i tillsvidareanställning. Med anställd menas tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd med en avtalad anställningstid på minst 12 månader
 • Är fullt arbetsför, genom att du:
  - utför ditt vanliga arbete utan hinder,
  - inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,
 • - inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall eller särskilt anpassat arbete och
 • - inte har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 45 dagar i följd under de senaste 360 dagarna innan din ansökan gjordes

Så tecknar du Låneskydd

Du tecknar Låneskydd direkt i din låneansökan för privatlånet, genom följande länk eller genom att ringa kundservice på 0771 717 710

Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att skriva till oss på adressen nedan eller genom att ringa vår kundservice.

FRISVAR
Marginalen Bank
20583942
831 17 Östersund

 

Priser för Låneskydd

Låneskydd kostar 9,5 % av lånets månadskostnad. Är ni två låntagare som vill ha försäkringen blir premien 9,1 % av månadskostnaden per person. Du betalar premien på din vanliga låneavi.

 

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB. Försäkringen förmedlas av Marginalen Bank.

 

Hur anmäler jag om ersättning?

Ansök om ersättning direkt online för skada avseende ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse.

Anmälan om ersättning

Du kan också skicka in din anmälan via post. Välj rätt blankett nedan, fyll i och skicka till:

BNP Paribas Cardif
Box 24110
400 22 Göteborg

 

Blanketter

Låneskydd, Förköpsinformation 
Låneskydd, Ansökan
Låneskydd, Faktablad
Låneskydd, Försäkringsvillkor
Låneskydd, Skadeanmälan dödsfall
Låneskydd, Skadeanmälan arbetslöshet
Låneskydd, Skadeanmälan nedsatt arbetsförmåga
BNP Paribas Cardif Personuppgifter