Låneskydd - Säkra din månadskostnad

Låneskydd kan hjälpa till när du mest behöver det. Om du blir du sjuk eller arbetslös så kan det vara skönt att veta att du inte behöver oroa dig för att betala månadskostnaden för ditt lån.

Låneskydd - Trygghet när den verkligen behövs

Blir du sjuk eller arbetslös i mer än 30 dagar kan försäkringen betala månadskostnaden för Privatlånet upp till 15 000 kr. Vid dödsfall betalar försäkringen din skuld upp till 350 000 kr.

Krav för att teckna Låneskydd

  • Ha fyllt 18 år, men inte 64 år
  • Vara folkbokförd i Sverige och ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan eller norsk eller dansk motsvarighet.
  • Ha en tillsvidareanställning eller vara företagare, sedan minst 6 månader innan anslutningen till försäkringen om minst 17 timmar i veckan och vara fullt arbetsför*
  • Du får inte ha fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan räknat.

Så tecknar du Låneskydd

Du tecknar Låneskydd direkt i din låneansökan för privatlånet. Försäkring kan även tecknas upp till 30 dagar från att lånet betalats ut genom att ringa kundservice på 0771 717 710

Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att skriva till oss på adressen nedan eller genom att ringa vår kundservice.

FRISVAR
Marginalen Bank
20583942
831 17 Östersund

 

Priser för Låneskydd

Låneskydd kostar 9,5 % av lånets månadskostnad. Är ni två låntagare som vill ha försäkringen blir premien 9,1 % av månadskostnaden per person. Du betalar premien på din vanliga låneavi.

* Med fullt arbetsför menas att du utför ditt arbete utan hinder, inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall och inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall eller särskilt anpassat arbete.

 

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB. Försäkringen förmedlas av Marginalen Bank.

 

Hur anmäler jag om ersättning?

Ansök om ersättning direkt online för skada avseende ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse.

Anmälan om ersättning

Du kan också skicka in din anmälan via post. Välj rätt blankett nedan, fyll i och skicka till:

BNP Paribas Cardif
Box 24110
400 22 Göteborg

 

Blanketter

Låneskydd, Förköpsinformation 
Låneskydd, Faktablad
Låneskydd, Fullständiga villkor
Låneskydd, Skadeanmälan vid Livskydd
Låneskydd, Skadeanmälan vid Ofrivillig arbetslöshet
Låneskydd, Skadeanmälan vid Nedsatt arbetsförmåga/Sjukhusvistelse
BNP Paribas Cardif Personuppgifter