Fakturaförsäkring - Säkra dina fakturor

Fakturaförsäkringen hjälper dig att täcka dina boendekostnader om du skulle bli sjuk eller arbetslös i mer än 30 dagar.

Så funkar Fakturaförsäkring

Blir du sjuk eller arbetslös i mer än 30 dagar kan försäkringen ersätta dina fakturakostnader med det valda beloppet.

Fakturaförsäkring ersätter dig med det belopp som bestämts vid tecknandet av försäkringen. Försäkringsbeloppet får högst motsvara följande kostnader:

  • Villa/radhus: Hemförsäkring, vatten, avfall, hushållsel, värme samt avgift för parkerings plats.
  • Bostadsrätt: Avgift till bostadsrättsförening, hemförsäkring, vatten, avfall, hushållsel, värme samt avgift för parkeringsplats.
  • Hyresrätt: hyra avseende ett hyreskontrakt med fastighetsägare till en hyresfastighet, hemförsäkring, vatten, avfall, hushållsel, värme samt avgift för parkeringsplats.

Observera att ränta, amortering eller andra kostnader utöver de som nämnts ovan, inte ersätts genom försäkringen.

Pris

Försäkrat 
belopp
per månad
2 000 kr 3 000 kr 4 000 kr 5 000 kr 6 000 kr
Månads-
premie
66 kr 98 kr 129 kr 158 kr 187 kr

Vem kan teckna Fakturaförsäkring?

Försäkringen kan tyvärr inte tecknas för tillfället.

Vänligen kontakta försäkringsbolaget BNP Paribas Cardif vid frågor.

För att teckna en Fakturaförsäkring behöver du:

  • Är eller har varit kund hos Marginalen Bank
  • Ha fyllt 18, men inte 64 år
  • Vara folkbokförd i Sverige och ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan eller norsk eller dansk motsvarighet
  • Ha en tillsvidareanställning eller vara företagare, sedan minst 6 månader innan anslutningen till försäkringen om minst 17 timmar i veckan och vara fullt arbetsför*
  • Du får inte heller har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan räknat.

* Med fullt arbetsför menas att du utför ditt vanliga arbete utan hinder, inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall och inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom, olycksfall eller särskilt anpassat arbete.

Undantag för Fakturaförsäkring

Se de fullständiga försäkringsvillkoren för begränsningar och undantag i försäkringen.

Hur tecknar jag Fakturaförsäkring?

Försäkringen kan tyvärr inte tecknas för tillfället.

Har du frågor om försäkringen så kontaktar du försäkringsgivaren BNP Paribas Cardifs kundservice på telefon 020-52 52 56.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB. Försäkringen förmedlas av Marginalen Bank.

 

Skadeanmälan

Välj rätt blankett nedan, fyll i och skicka till Försäkringsgivaren BNP Paribas Cardifs adress enligt ovan.