Byta bank - Så går det till att byta bank till Marginalen 

 1. Ansök om ett konto på marginalen.se
 2. Logga in på internetbanken och skicka ett meddelande om att du vill byta bank
 3. Fyll i uppgifter om de konton du vill flytta via den mall vi skickar till dig

Att tänka på när du ska byta bank:

 • Meddela din arbetsgivare ditt nya kontonummer för att flytta lönen.
 • Om du har tjänster kopplade till kortet, t.ex. film- och musiktjänster, behöver du själv ändra dem.
 • Om du har e-fakturor eller registrerade kommande betalningar måste du själv avsluta dem. Lägg sedan upp dem på ditt nya konto i Marginalen Bank.
 • Om ni är två kontohavare behöver ni båda fylla i varsin bankbytesmall.
 • Vi erbjuder inte VP-konto eller skogskonto.
 • Vid förtida inlösen av Fasträntekonto kan det tillkomma avgift från din nuvarande bank.
 • Om du avslutar ett konto som är anslutet till Swish, slutar den tjänsten att fungera. Marginalen erbjuder för tillfället inte betalningar via Swish
 • Marginalen Bank är inte utställare av Bank-ID
 • Avsluta eventuella krediter kopplade till Kort/konton samt skicka in säkerhetsdosa, kort och eventuella andra tjänster/handlingar i makulerat skick till din gamla bank.
 • Meddela utbetalande myndigheter (Försäkringskassan, Skatteverket m.fl.) ditt nya kontonummer.
 • Vi erbjuder inte Fondkonton. Väljer du att avsluta Fondkonton i din nuvarande bank kommer fonderna att säljas och likviden överföras till ditt nya konto. Tänk på att du ansvarar för eventuell deklarering av försäljningen. 
 • Tänk på att betala eventuella e-fakturor i din nuvarande bank innan du byter bank och var uppmärksamt på eventuella e-fakturor som inkommer innan bankbytet har genomförts.
 • Tänk på att inlagda kommande betalningar i din nuvarande Internetbank inte per automatik följer med till din nya Internetbank.
 • Tänk på att i god tid innan bankbytet inte använda ditt nuvarande betalkort. 
 • Om du använder ett konto, som ska avslutas, i din nuvarande bank för in- och utbetalningar av försäkringar uppmanar vi dig att ändra detta till ditt nya konto.

Få lönen på rätt konto efter bankbytet

Få in lönen 
Ändra konto hos arbetsgivaren genom att kontakta personalavdelningen.

Har du annan löneutbetalande bank?
Vissa kommuner, landsting och företag betalar ut lönen via Swedbank eller Nordea.
- Om lönen betalas ut via Swedbank behöver du logga in i deras kontoregister för att flytta lönen till Marginalen.

- Om lönen betalas ut via Nordea behöver du kontakta ditt bankkontor för att fylla i en speciell blankett.

Har du studiemedel?
Studiemedel från CSN betalas ut via Swedbank. Flytta utbetalningen till Marginalen genom att logga in på Swedbanks kontoregister.

Ansök om Lönekontot