Sveriges nöjdaste privatlånekunder 2017!

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är det oberoende mätinstitut som årligen mäter hur nöjda svenska bankkunder är inom olika områden. I år tog vi på Marginalen bank hem utmärkelsen på enkelheten både i att bli och att vara kund hos oss.

Enkla lösningar och effektiv kundsupport är det kunderna värderar högst visar årets mätning. Det som utmärker Marginalen bank i undersökningen är att man har mycket få kundklagomål, samt att det upplevs enkelt att bli kund i banken. Resultatet visar även att fler kunder nu än tidigare känner sig frånkopplade och bortglömda av sin bank. Man uppfattar här att Marginalen är mycket mer proaktiva i sin kundkontakt än de andra bankerna, vilket resulterat i högst resultat i servicedelen av undersökningen. 

Intressant är också siffrorna som visar att kunder som träffat en person på ett kontor i samband med att man blivit lånekund, generellt är mer nöjda än de som tagit lån via digitala tjänster. Eftersom vi på Marginalen arbetar framförallt med digitala tjänster är det såklart extra roligt för oss att ta hem denna utmärkelse trots mönstret. Det bevisar att det arbete vi gör för en kundservice i toppklass fungerar och väger upp för den generella inställningen.

Vi vill tacka våra kunder för det fina omdömet och lovar att fortsätta jobba för att erbjuda ett riktigt bra tjänster!

 

 Utmarkelse SKI

 

Här kan läsa pressmeddelandet från Svenskt Kvalitetsindex.