Sommar är högsäsong för bluffakturor

Bluffaktura

Fakturabedrägerier har ökat drastiskt de senaste åren och drabbar både företagare och privatpersoner. Sommartid är ofta högsäsong för bedragarna då de vet att många företag har sommarpersonal på plats eller helt enkelt har stora delar av sin personal på semester och normala attestrutiner därför inte råder.

Då enorma mängder av bluffakturor skickas ut kommer nästan alla företag och även många privatpersoner i kontakt med dessa förr eller senare. Det kan t.o.m. vara så att företag eller en privatperson inte ens har noterat att de har betalat en eller flera bluffakturor. 

Bedragarna är slipade och använder många olika metoder för att få in betalning. De jobbar dels med olika typer av skriftliga bedrägerier och dels med muntliga bedrägerier genom telefonkontakter.

Bedrägerier genom telefonförsäljning har ökat dramatiskt och här gäller det att se upp. Bedragarna utger sig ofta för att ringa ifrån myndigheter eller andra välkända bolag eller från bolag med snarlika namn som andra mer välkända bolag. De förklarar ofta att du redan är kund hos dem och att de behöver uppdatera uppgifter eller att de återkommer då de tidigare har pratat med dig eller någon namngiven kollega som fått deras erbjudande. De handlar om fantastiska erbjudanden med kort svarstid. De spelar ofta in delar av samtalen och kan klippa ihop dem i efterhand så att de passar deras syften.

Skriftliga bedrägerier är också vanliga och förekommer i många olika former. Allt från helt falska fakturor, till fakturaliknande erbjudanden eller kataloguppdateringar där du som kund förväntas uppdatera olika uppgifter och i det finstilta åtar du dig flera års publicering.

I dag är det även så att vissa bedragare inte drar sig ifrån att skicka inkassokrav, ge in betalningsförelägganden till kronofogden eller t.o.m. inge stämningsansökan till tingsrätten för att skrämma till betalning. 

Tips för att motverka bedrägerier innan du har drabbats

Vad kan du göra för att förhindra bedrägerier sker och hur ska du agera om du får bluffakturor eller oriktiga krav?

 • Var extra noggrann på fakturor, betalningspåminnelser och inkassokrav du får under sommaren.
 • Kontrollera avsändare och bolagets namn så att det är korrekta och att du känner dig säker på att du verkligen har beställt varorna eller tjänsten.
 • Kontrollera om bolagen finns på Svensk Handels varningslista där olika bedragare listas. 
 • Undvik att prata längre samtal med telefonförsäljare och var vaksam på hur du formulerar dina svar.

Tips om du redan har drabbats

Om du redan har fått en bluffaktura, felaktigt krav eller betalningspåminnelse bör du agera på följande sätt: 

 1. Bestrid kravet snarast och ange orsaken till att du bestrider kravet.
 2. Skriv bestridandetexten på den aktuella handlingen och returnera till avsändaren per e-mejl, fax och/eller per post (gärna på alla tre sätt).
 3. Undvik att signera handlingen då det är vanligt att namnteckningar kopieras och kan användas för att försöka bevisa att en beställning har skett. Texta istället ditt eller företagets namn.
 4. Spara all dokumentation i ärendet (handlingar, e-mejl, noteringar från samtal m.m.)
 5. Polisanmäl ev. händelsen om du har blivit vilseledd eller utsatts för annan brottslig handling och bifoga alla dokument i ärendet.

Formulera ditt bestridande på följande sätt

Jag/vi bestrider denna faktura då den är felaktig. Jag/vi har inte gjort någon beställning av varan/tjänsten. Jag/vi kommer att anmäla ärendet till polisen. Notera att du inte kan gå vidare med betalningsföreläggande till kronofogden då fakturan är bestridd.

Tips om du har fått ett felaktigt inkassokrav eller krav från Kronofogden

 1. Informera inkassobolaget/kronofogden om att ärendet är bestritt och att du anser att det rör sig om en bluffaktura.
 2. Om du inte har bestridit ärendet tidigare, ska du gör detta till inkassobolaget eller kronofogden. När ärendet är bestritt får inte inkassobolaget skicka det vidare till kronofogden utan stämning till tingsrätt måste ske. Om ärendet hos kronofogden bestrids kan inte kronofogden gå vidare med ärendet utan ska fråga ingivaren om de vill gå vidare med ärendet till tingsrätt.

Tips om du har fått en stämningsansökan eller begäran om överlämnande från kronofogden till tingsrätt (hänskjutandehandling)

 1. Inge svaromål till tingsrätten där du bifogar tidigare bestridande plus all dokumentation i ärendet.
 2. Rådfråga eventuellt en jurist om hur du ska hantera ärendet.

Beträffande betalningsanmärkning

Om en ansökan om betalningsföreläggande har lämnats in till kronofogden och du inte bestrider  d.v.s. invänder mot kravet meddelas ett s.k. utslag där det fastslås att du är betalningsskyldig för kravet.

Detta innebär även att denna information registreras som en betalningsanmärkning av kreditupplysningsbolagen. Om du får en ansökan om stämning från tingsrätten och inte svarar eller invänder mot denn,a meddelar tingsrätten en s.k. tredskodom. Även denna registreras på samma sätt som en betalningsanmärkning.

Det går att begära rättelse hos kronofogden om du kan styrka att du har bestridit kravet redan innan ansökan om betalningsföreläggande skickades.

Har du drabbats av ett oriktigt utslag eller en tredskodom ska du i första hand begära återvinning i ärendet (överklaga) inom den utsatta tiden. Ärendet tas då upp på nytt och du får framföra bevisning om att fakturan är felaktig och att det rör sig om ett bedrägeriförsök.

Du kan därefter begära rättelse hos kreditupplysningsbolagen genom att inge bevisning t.ex. i form av en dom från tingsrätten (om du har förklarats inte vara betalningsskyldig av tingsrätten). Det är dock upp till kreditupplysningsbolagen att avgöra om det finns tillräckliga skäl för rättelse av en betalningsanmärkning.

Sammanfattning

 • Kontrollera posten noggrant och särskilt betalningspåminnelser och andra krav.
 • Var vaksam vid telefonförsäljningssamtal och avvisa dessa snabbt.
 • Agera snabbt och bestrid felaktiga krav/bluffakturor.
 • Spara all dokumentation.
 • Använd informationen på länkarna nedan och kontrollera Varningslistan ( Svensk Handel)
 • Polisanmäl eventuellt händelsen.
 • Rådfråga en jurist om du blir instämd i tingsrätt.

 

Mer läsning om bluffakturor