Möt Mari Broman, ny styrelseordförande

Mari Broman Styrelseordförande Marginalen Bank

Grattis till uppdraget som styrelseordförande i Marginalen Bank. Hur känns det?

Tack! Det känns stimulerande och spännande. Självklart är jag också ödmjuk inför uppgiften och behöver snabbt sätt mig in i Marginalens verksamhet, uppdatera mina tidigare erfarenheter från bank och lära mig mer om den finansiella sektorns aktuella förutsättningar och utmaningar.

Vad var ditt första intryck av Marginalen Bank?

Jag blev mycket imponerad av Ewa Glennows entreprenörskap, att från ett småföretag ha utvecklat banken till en ny aktör och utmanare på marknaden, långsiktigheten i synen på ägandet och hur man bygger vidare och utvecklar affären. Jag attraherades också av helhetssynen i företagserbjudandet och av enkelhet och tydlighet som starka värdeord.

Vad var det som fick dig att tacka ja till styrelseuppdraget?

Verksamheten är inne i ett intressant utvecklings- och tillväxtskede där jag hoppas att mina erfarenheter från att ta fram affärsstrategier inför framtiden, men även utveckla processer och system som stödjer en sådan utveckling, kan vara till nytta. Jag tycker också det är en spännande "nystart" av styrelsearbetet med personer som representerar en mångfald av olika kompetenser.

Varför är just du en bra styrelseordförande för Marginalen Bank?

Jag tror att min långa och breda erfarenhet från styrelsearbete, men även från ledande operativa befattningar, inom näringsliv, offentlig sektor och i nära samverkan med universitet och högskola upplevdes som en styrka. I en ordföranderoll drivs jag alltid av att försöka skapa öppenhet och en inkluderande kultur samt effektiva arbetsformer som kan leda till bra beslut.

Hur ser du på styrelsens roll– vad är er huvudsakliga uppgift?

Som i alla styrelser - kontroll och uppföljning av verksamheten, strategier inför framtiden och utveckling av affären, informationsuppgiften och att vara ett bollplank för VD och ledningen. I bank är givetvis risk och compliance ett extremt viktigt perspektiv för styrelsen.

Marginalen Bank är precis som många andra banker inne i en digital omvandling där mycket av både interna processer och externa tjänster digitaliseras. Hur ser du på detta skifte och vad är viktigt att tänka på?

Det är alla branschers stora utmaning att kunna ta tillvara på de möjligheter som följer av digitaliseringen av vårt samhälle. I Sverige finns som bekant en hög mognadsgrad hos konsumenterna att använda internet, vilket kommer att ställa höga krav på Banken att utveckla användargränssnitt, produkter och tjänster som ligger i framkant. Den nya generationen kunder kommer betrakta detta som en självklarhet. Det innebär att investeringar och affärsrisker måste vägas av mot nya affärsmöjligheter och affärsmodeller. Digitala verktyg och internetkanaler behöver också utnyttjas för att förbättra affärsanalys, effektivisera interna processer och för att attrahera och rekrytera medarbetare.

Hur ser du på konkurrensen från alla oreglerade finansiella aktörer som växer fram lite överallt?

Finanskrisen blottlade ju brister i både regelsystem och tillsyn som därefter successivt har skärpts. Jag är övertygad om att regelefterlevnad, hållbarhet och hög etik kommer att vara konkurrensfaktorer som värdesätts högt även av konsumenterna vid deras val av aktör.

Vad skulle du säga är de viktigaste frågorna för Marginalen Bank framöver?

Den frågan skulle jag gärna även återkomma till lite längre fram men en självklar utgångspunkt är givetvis att förstå kundernas behov av finansiella produkter och tjänster för att kunna förverkliga sina drömmar och idéer. En annan avgörande faktor är att banken är en attraktiv arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare som i det vardagliga mötet med kunderna kan skapa nytta för kunderna, affärerna och samhället. Banken måste också ligga i framkant när det gäller att hantera olika utmaningar som exempelvis digitaliseringen, nya regelverk för branschen etc. Sist men inte minst så måste Marginalen leva upp till sitt varumärke i alla sina kontakter med omvärlden om att vara banken som förenklar kundernas finansiella vardag med enkla och transparanta produkter och tjänster.

Vad gör du när du inte är styrelseordförande för Marginalen Bank?

Numera har jag ett antal olika styrelseuppdrag. Jag är styrelseledamot i Serneke Group AB som är ett av Sveriges snabbast växande bygg- och entreprenadföretag och som är inne i en noteringsprocess för börsintroduktion. Jag är styrelseordförande i IQ Samhällsbyggnad som är en sammanslutning av ca 110 företag, myndigheter och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn som driver frågor om forskning, innovation, administrerar forskningsprogram bl.a. en innovationsagenda om digitaliseringens betydelse för branschen. Jag har även uppdrag för Energimyndigheten bl.a. som ordförande i programråd "Energi, IT och design".

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag är en kombination av "asfaltblomma" och naturmänniska. Gillar att "hänga" på café i närheten av Nytorget där jag bor men har också ett stort behov av att vara ute och röra på mig i naturen. Har fjällvandrat och åkt skidor sedan barnsben. På nattduksbordet ligger alltid minst en skönlitterär titel. Ett bra sätt att få inblick i andra miljöer, kulturer och livsbetingelser och positivt för den egna utvecklingen.