Mari Broman ny styrelseordförande för Marginalen Bank

Mari Broman

Den 18 april utsågs Mari Broman till ny styrelseordförande för Marginalen Bank. Mari Broman har lång erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet samt från styrelsearbete.

Mari kommer senast från Riksbyggen där hon var vice VD under åren 2006-2014. Hon är idag ledamot i Serneke AB samt styrelseordförande i IQ Samhällsbyggnad. Mari har även varit biträdande stadsdirektör i Göteborgs Stad.

- Vi förstärker nu styrelsen med personer som tillsammans med övriga ledamöter har de erfarenheter som krävs för att lägga upp riktlinjerna för Marginalen Banks framtid. De har breda erfarenheter från bank- och finansbranschen samt från styrelsearbete och entreprenörskap. Jag vill samtidigt tacka avgående styrelseordförande Bertil Johanson för hans betydande insatser, säger Ewa Glennow VD i moderbolaget Marginalen AB.

Vid samma tillfälle utsågs Anna-Greta Sjöberg och Peter Sillén till nya styrelseledamöter.

Anna-Greta Sjöberg grundade 2011 vård- och omsorgsföretaget Crispa AB som idag har ett 90-tal vårdplatser i Sverige. Hon har även lång erfarenhet från finansvärlden och hade mellan 1998 och 2011 flera ledande befattningar inom Royal Bank of Scotland. Anna-Greta är bland annat styrelseledamot i Hufvudstaden AB och i livförsäkrings-rörelseorganisationen Trygg-Stiftelsen.

Peter Sillén är idag ansvarig för Högskoleingenjörsutbildningen Teknik och Ekonomi på KTH. Han har även haft olika ledande befattningar inom Axel Johnson-koncernen inom områden som CSR, kundrelationer och nya marknader.

Vi hälsar våra nya styrelsemedlemmar varmt välkomna.