Marginalen Bank blir medlem i Riksbankens betalsystem RIX

Marginalen Bank har blivit medlem i RIX som är Riksbankens betalsystem för stora betalningar. Det innebär att Marginalen Bank minskar sitt beroende av andra banker genom att alla större betalningar kommer att ske via Riksbanken.

- Ett medlemskap i RIX förbättrar ytterligare säkerheten i vår betalning- och clearingfunktion samtidigt som det stärker vårt oberoende och varumärke på marknaden, säger Charlotte Strandberg, t.f. VD på Marginalen Bank.

Marginalen Bank har tidigare använt sig av ombud för clearing och avveckling av betalningar. Framåt kommer Marginalen själva att hantera detta genom den nya avdelningen Clearing & Avveckling.

Om RIX

RIX är Riksbankens betalningssystem för stora betalningar och utgör den centrala knutpunkten i den svenska finansiella infrastrukturen. Över bankernas konton i RIX sker dels de direkta betalningarna mellan bankerna, dels den slutliga avvecklingen av betalningsuppdragen från bankkunderna. Det innebär att alla betalningar som medför en överföring från ett konto i en bank till ett konto i en annan bank avvecklas i RIX. Det gäller alltså även kontobaserade massbetalningar och betalningar från handeln med finansiella instrument.

Riksbanken äger och driver systemet och alla clearingorganisationer och större banker är deltagare i RIX. (Källa: Riksbanken.se)