Marginalen AB förvärvar Sergelkoncernen av Telia

Marginalen förvärvar Sergelkoncernen

Marginalen AB förvärvar Sergelbolagen (”Sergel”) av Telia Company. I förvärvet ingår verksamheterna med tillhörande bolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lettland och Litauen. Dotterbolaget Marginalen Bank förvärvar Sergels fordringsportföljer. Förvärven ska ses i ljuset av Marginalenkoncernens ökade satsning på företagsmarknaden med en kredit- och inkassoverksamhet som haft en kontinuerlig tillväxt sedan slutet på 70-talet. Priset för aktierna uppgår till 1,7 mdr kronor.

 

- Jag är mycket nöjd över att ha förmånen att få börja arbeta med Sergel. Det finns stora kulturella likheter mellan företagen vilket är en bra förutsättning för en framgångsrik framtid tillsammans. Genom förvärvet stärker vi koncernens kredit- och inkassoverksamhet och får därmed ett ännu starkare erbjudande mot företag i Norden och Baltikum säger Ewa Glennow, VD på Marginalen AB.

Förvärvet omfattar Sergel med cirka 360 medarbetare inom verksamhetsområdena kreditbeslutshantering, clearinghouse, fakturaadministration, inkasso och köp av fordringsportföljer. Genom förvärvet etablerar sig Marginalenkoncernen som ett nordiskt företag med verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt i Baltikum.

Sergel grundades 1988 som Televerkets (nu Telia Company) interna inkassobolag och har varit helägt av Telia Company sedan dess. Telia Company är också den största kunden. Balansomslutningen uppgår till 1,3 mdr kronor.

Transaktionen är villkorad av myndighetsgodkännanden och beräknas slutföras innan utgången av 2016. Köparens rådgivare har varit Roschier och PWC. 

Marginalen AB är en finansiell koncern med cirka 700 medarbetare i Sverige, Lettland och Litauen som ägs och grundats av Ewa Glennow i början av på 90-talet. Koncernen erbjuder genom olika bolag tjänster mot privatpersoner och företag inom bank och finansiering, kredittjänster och inkasso, ekonomiadministration, juridik och HR. Marginalen Bank bildades 2010 genom förvärvet av Citibanks svenska konsumentverksamhet. Koncernens utlåning till allmänheten uppgick till 12,9 mdr och inlåning från allmänheten till 15,2 mdr vid utgången av 2015. Totalresultatet efter skatt uppgick 2015 till 151,5 mkr.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se