Kommentar med anledning av artikel i SvD idag den 3 oktober 2016

Svenska Dagbladet publicerade idag (den 3 oktober 2016) en artikel där Marginalen Bank beskrivs på ett sätt som lätt kan missförstås. Vi vill därför räta ut ett par frågetecken:

  • I SvD påstås att Marginalen Bank höll på att förlora banktillståndet förra året och att FI samtidigt beslutade om sanktion. Detta stämmer inte. 2011 prövade Finansinspektionen ett ärende som rörde transaktioner med närstående bolag varvid Marginalen Bank fälldes och tilldelades en bot och en varning. Lagstiftningen på området lämnar utrymme för olika tolkningar. Marginalen Bank gjorde en tolkning och FI en annan. Marginalen Bank har överklagat FI:s beslut i flera instanser. I fjol beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att inte ta upp vår överklagan av ärendet.
  • Artikeln tar även upp att Konsumentverket bett oss att se över vissa delar i våra avtalstexter då vi tvingar kunderna att avsäga sig banksekretessen genom att kunderna frånhänder sig sina personuppgifter till oss. Detta är inte heller korrekt. Inga kunder tvingas till något och kundens personuppgifter behövs för att fullgöra kundens engagemang hos oss. Vi bryter aldrig mot banksekretessen. Vår avtalstext och praxis liknar de som övriga banker inom branschen använder.
  • Precis som kunder i andra banker, omfattas kunder i Marginalen Bank av den statliga insättningsgarantin, som ersätter kapital och upplupen ränta upp till 950 000 kronor per person och institut.

SvD har nu rättat ovanstående faktafel på svd.se samt lovat att införa en rättelse i papperstidningen.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström
E-post:
 anders.karlstrom@marginalen.se 
Telefon: 0707353677