Inte längre lönsamt med privata pensionsförsäkringar

Pensionspyramiden

Sparar du fortfarande i privata pensionsförsäkringar? Då är det absolut dags för dig att se över dina alternativ. Från den 1 januari 2016 upphörde nämligen avdragsrätten för privat pensionssparande.

Så vad betyder det egentligen? Det innebär att du inte längre får dra av inbetalningar till privata pensionsförsäkringar eller individuella pensionssparanden (IPS) i din deklaration.

Du kan förlora på ditt privata pensionssparande

Fortsätter du spara i en privat pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande (IPS) blir du dubbelbeskattad. Pengarna du sätter in har du redan skattat för (dvs. din lön) och sedan får du betala inkomstskatt igen när pensionen betalas ut, utan att du fått göra avdrag. Det är alltså inte längre lönsamt att spara i privata pensionsförsäkringar och du bör se över ditt sparande

Tips på ett långsiktigt sparande

  • Avsluta insättningarna till det avdragsgilla pensionssparandet (pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande, IPS)
  • Gör en pensionsprognos för att få en uppfattning om storleken på din framtida pension. (Detta kan du göra hos Pensionsmyndigheten)
  • Fortsätt spara långsiktigt till pensionen.
  • Ha koll på avgifterna – olika sparandeformer kostar olika mycket och kan ha effekt på slutsumman du får ut. 
  • Har du bolån kan ett alternativ vara att kombinera ett sparande med en löpande amortering på lånen.

Besök även Pensionsmyndigheten för mer information.