Gamla sedlar blir ogiltiga efter den 30:e juni 2016

Nya Sedlar

Eftersom vi nu har nya sedlar i Sverige kommer de gamla strax vara ogiltiga. Den 30 juni blir de gamla 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna ogiltiga så se till att byta in de gamla i tid.

Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Sedlarna får bland annat nya motiv och säkerhetsdetaljer och mynten blir mindre och lättare.

Hur går sedelbytet till?

Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. Via Riksbankens kontor hämtar och lämnar bankerna sina sedlar. Bankerna, eller deras ombud, distribuerar sedan sedlarna och mynten vidare till handel och allmänhet.

Ta del av tidplan för sedel- och myntutbyte