Frågor och svar om medias bevakning av Marginalen Bank

Under den senaste tiden har media rapporterat kring mindre banker och låneinstitut – och även om Marginalen Bank. Detta gör naturligtvis att du som kund får många tankar, funderingar och frågor. Här ger vi därför vår syn på frågeställningarna och gör vårt bästa att svara på alla frågor som ställts i media och som du som kund kan tänkas ha. 

1. Är Marginalen Bank en trygg och säker bank?

Marginalen Bank är en trygg och säker bank, som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva bankverksamhet. Banken omfattas av insättningsgarantin och har som enda bank ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001-2008. Ledningssystemet granskas årligen av Det Norske Veritas (DNV). Marginalen Banks finansiella ställning är god och banken gjorde 2014 en vinst på 75 miljoner kronor. Marginalens historia går tillbaka till 1979.

2. I media kan det tolkas som att Finansinspektionen har ett pågående tillsynsärende mot Marginalen Bank?

Nej, Finansinspektionen har inget pågående tillsynsärende mot Marginalen Bank.

En förklaring till att media tar upp det gamla ärendet nu kan vara att Marginalen Bank överklagat Finansinspektionens beslut från 2011* till Högsta Förvaltningsdomstolen. Inom kort väntas besked om ärendet tas upp till prövning.

3. Varför har Marginalen Bank överklagat domen från 2011?

Marginalen Bank anser att FI:s beslut är felaktigt. Lagstiftningen är otydlig och lämnar utrymme för olika tolkningar. Vi gör en tolkning och FI en annan. 

4. Kan Högsta Förvaltningsdomstolen dra in Marginalen Banks banktillstånd?

Nej, Högsta Förvaltningsdomstolen kan inte dra in banktillståndet. Om Högsta Förvaltningsdomstolen beslutar att ta upp bankens överklagande till prövning finns följande scenarier:

1. Banken vinner målet och påföljden tas bort
2. Banken vinner målet delvis och påföljden mildras
3. Banken förlorar och FIs beslut från 2011 står fast

5. Vad krävs för att få ett lån i Marginalen Bank?

För samtliga lån så krävs det att du är folkbokförd i Sverige, är över 20 år (omstartslån 25 år), har fast månadsinkomst (för omstartslån även säkerhet i fastighet eller borgensman) och klarar en kreditbedömning.

6. Hur använder Marginalen Bank spararnas pengar?

Det kapital som vi lånar in från allmänheten används i huvudsak för utlåning till allmänheten. 99 procent av våra beviljade lån återbetalas. Detta visar att vi har en professionell kreditbedömningsprocess och inte beviljar lån till människor och företag utan återbetalningsförmåga.

Vår betryggande likviditetsreserv (d.v.s. de pengar vi inte lånar ut) investerar vi till en mycket låg risk i obligationer utgivna av Svenska staten, bostadsobligationer samt obligationer utgivna av svenska kommuner. Några aktieplaceringar med bankens likviditet förekommer inte.

7. Vänder sig Marginalen Bank till ”utsatta” kunder med svag ekonomi?

Nej, men en liten del av våra kunder, cirka 6 procent, har dock svårt att få lån hos de större affärsbankerna. Ofta beror det på att de har fått en betalningsanmärkning och nekas då lån. Utan företag som Marginalen Bank vore dessa människor utestängda från lånemarknaden, ofta med personliga tragedier som följd.  

Marginalen Bank kan hjälpa dessa personer med finansiering genom att vi har kompetensen att bedöma deras förmåga att i framtiden betala tillbaka sina lån. Vi kallar dessa lån för Omstartslån, eftersom lånet i vissa fall både innebär en ekonomisk Omstart och en Omstart i livet. Våra Omstartslånekunder är några av våra mest nöjda kunder.

8. Erbjuder Marginalen Bank SMS-lån?

Nej, Marginalen Bank erbjuder inte och har aldrig erbjudit några SMS-lån.

9. Varför erbjuder Marginalen Bank lån utan att kräva säkerhet från låntagaren

När det gäller Privatlån (Blancolån) så är det kundernas återbetalningsförmåga som är vår säkerhet. Vi har en professionell kreditbedömningsprocess och beviljar inte lån till människor och företag utan återbetalningsförmåga. 99 procent av våra lån återbetalas.

Privatlån, som är en utbredd och smidig låneform som många kunder efterfrågar, erbjuds av de flesta stora och små banker. Genom Privatlånet hjälper vi ofta kunderna att samla ihop och lösa betydligt dyrare småkrediter och i många fall sänka ränte- och lånekostnaderna. 

10. Har kunderna i Marginalen Bank dålig ekonomi?

Nej, genomsnittsinkomsten bland våra kunder är högre än genomsnittet i Sverige. 

11. I Svenska Dagbladet stod det att Ewa Glennow tagit ut 24 mkr i utdelningar från Marginalen Bank. Stämmer det?

Nej, det stämmer inte. Inga utdelningar har lämnats från Marginalen Bank.

12. Vad tycker kunderna om Marginalen Bank?

De flesta kunder är nöjda med Marginalen Bank, vilket vårt NKI-Index (nöjd-kund-index) visar som ligger över genomsnittet i branschen.

 


*2011 utdelade Finansinspektionen en varning och en straffavgift till Marginalen Bank. FI ansåg att banken inte följt reglerna för hur kreditbeslut mellan bolag inom koncernen ska hanteras. Marginalen Bank är av en annan uppfattning och menar att man följt lagstiftningen.

 

Har du har fler frågor? Kontakta vår informationschef Anders Karlström