Enkel banksvenska

Annuitet, gäldenär och reporänta - banktermer kan ofta vara lite kluriga att förstå. Samtidigt det är viktigt att du förstår vad som står i villkor och produktinformation. Så ta en titt - här förklarar vi vanliga banktermer.

A

Amortering

Avbetalning på ett lån enligt en avbetalningsplan, till exempel genom annuitet eller rak amortering. Om du till exempel lånar 10.000 kr och amorterar 500 kr/månad så har du betalat av 6.000 kr på 12 månader (500x12=6.000).

Annuitet

Beloppet du betalar är samma under hela avbetalningstiden. I början betalar du av lite på lånet och betalar ett högre räntebelopp. Med tiden minskar lånet - då minskar även räntebeloppet och avbetalningen höjs.

B

Bankdag

Helgfria vardagar med vissa undantag som midsommarafton, julafton och nyårsafton. 

Betalningsanmärkning

Ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Det är kreditupplysningsföretagen (som t ex UC) som registrerar anmärkningen.

Blancolån

Är ett lån utan säkerhet. En säkerhet kan vara pant i fast egendom som till exempel en lägenhet eller ett hus

Borgensman

En person som går i borgen för en låntagare som inte kan ta ett lån ensam. Om låntagaren inte kan betala lånet måste borgensmannen betala istället.

Borgenär

Den som lånar ut pengar, vanligtvis en bank.

D

Dröjsmålsränta

En ränta som erläggs som ersättning för att en betalning har gjorts efter skuldens förfallodag.

E

Effektiv ränta

Det faktiska pris man betalar när man tar ett lån. I den effektiva räntan ingår inte bara den nominella räntan utan också uppläggningsavgifter, aviavgifter och andra avgifter som långivaren tar ut för lånet.

F

Fast ränta

En räntesats som är bestämd under en viss tid, till exempel två eller fem år.

Förfallodag

Det datum då en faktura senast ska vara betald.

G

Gäldenär

Den  som tagit ett lån och ska betala tillbaka det. 

I

Inlåning

När du sätter in pengar på ett bankkonto. Banken lånar alltså pengarna av dig.

Insättningsgaranti

En garanti för de pengar som du sätter in på konton i banken. Det innebär att du ska kunna få tillbaka dem även om banken går i konkurs. Det är Riksgälden som betalar ut ersättningen och det finns vissa begränsningar i hur mycket pengar du kan få tillbaka.

K

Kapitalskuld

När du tar ett lån är beloppet som du lånar själva kapitalskulden. Om du lånar 10.000 kr är kapitalskulden 10.000 kr. När du betalar av på lånet (amorterar) med till exempel 500 kr/månad minskar kapitalskulden med 500 kr varje månad.

Kreditprövning

banken gör en bedömning om du kan betala räntor och amorteringar på det lån du vill ta.

Kreditupplysning

Innehåller ekonomisk information om ett företag eller en privatperson. Det är kreditupplysningsföretagen (som t ex UC) som erbjuder kreditupplysningar.

M

Medkontohavare

När du har ett bankkonto tillsammans med en eller flera personer.

Medlåntagare

När du tar ett lån tillsammans med en eller flera personer.

P

Påminnelseavgift

En avgift du får betala när du inte betalar en skuld i tid. 

R

Rak amortering

Beloppet du betalar (amortering och ränta) är högt i början och minskar med tiden. Du amorterar samma belopp varje gång men räntebeloppet minskar eftersom lånet blir mindre.

Reporänta

Reporäntan sätts av Riksbanken och kallas även för styrränta eftersom förändringar i reporäntan direkt eller indirekt påverkar marknadsräntorna.

Ränta

Är vad det kostar att låna pengar. När du lånar pengar betalar du ränta till banken. När du lånar ut pengar till banken genom att sätta in dem på ett konto får du ränta från banken.

Rörlig ränta

Kan förändra sig upp eller ned och styrs oftast av marknadsräntorna.

S

Saldo

Balansen på ditt konto, kan vara plus (du har pengar på ditt konto) eller minus (du har en skuld exempelvis på grund av en övertrassering).

Skuldebrev

Avtalet du skriver på när du lånar pengar av banken.

Ö

Övertrassering

Om du använder mer pengar än du har på ditt konto blir det minussaldo och kontot övertrasseras. Då blir du skyldig banken pengar och kan behöva betala övertrasseringsavgift och dröjsmålsränta.