Vår styrelse

Mari Broman Styrelseordförande

Mari kommer senast från Riksbyggen där hon var vice VD under 2006-2014. Är idag ledamot i Serneke AB samt styrelseordförande i IQ Samhällsbyggnad. Har varit biträdande stadsdirektör i Göteborgs Stad.

Peter Lönnquist Vice ordförande

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Kurator i Spendrups ägarstiftelser. Ordförande Spendrup Invest och Spendrup Brands. Styrelseledamot i Cellmax Technologies AB och i stiftelsen Koalan.

Ewa Glennow Styrelseledamot

VD i Marginalen AB och grundare av Marginalenkoncernen.

Håkan Österberg Styrelseledamot

Håkan har haft ledande befattningar inom Ericsson med fokus på affärsutveckling och strategiarbete. Senast var han Vice President New Business Development & Innovation (2015-2017). Håkan är styrelseledamot i Marginalen AB samt i Bergenstråhle Group AB. Arbetar även som konsult inom affärs- och strategisk verksamhetsutveckling.

Anna-Greta Sjöberg Styrelseledamot

Grundare av vård- och omsorgsföretaget Crispa AB. Ledande befattningar inom Royal Bank of Scotland 1998-2011. Är styrelseledamot i Hufvudstaden AB och i livförsäkrings-rörelseorganisationen Trygg-Stiftelsen.

Peter Sillén Styrelseledamot

Peter Sillén är idag ansvarig för Högskoleingenjörsutbildningen Teknik och Ekonomi på KTH. Han har även haft olika ledande befattningar inom Axel Johnson-koncernen inom områden som CSR, kundrelationer och nya marknader.

Gunilla Herlitz Styrelseledamot

Gunilla kommer från en tjänst som VD för Expressen, Dagens Industri och Dagens Nyheter samt affärsområdesansvarig för Bonnier News. Hon har varit chefredaktör för Dagens Nyheter och Dagens Industri och medlem i Bonniers koncernledning.

Besök gärna vårt pressrum

Om du är journalist och vill veta mer om Marginalen Bank får du gärna besöka vårt pressrum. Du kan också följa oss via MyNewsDesk.