Vi behöver ställa frågor till dig

För att skydda både dig och oss

 

Vi har upptäckt ett formateringsfel som drabbat ett mindre antal av våra kunder.

I blanketten gällande kundkännedom har ett kommatecken i saldot felaktigt ersatts med en punkt, därefter har det tillkommit sex till åtta nollor till kundens saldo. Om du som kund har drabbats av formateringsfelet, kan du bortse från formateringsfelet i saldorutan. Saldot är per den 10 juni 2020.

Penningtvättslagen kräver att alla finansiella institut ska ha god kännedom om sina kunder för att minimera risken för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det betyder att vi behöver ha dokumenterad kundkännedom när ni blir kund hos oss. Vi behöver också få in information löpande och det betyder att vi kan behöva ställa liknande frågor igen framöver.

Om du har fått ett e-post eller brev från oss där vi ber dig inkomma med svar ber vi dig att lämna dina svar genom att logga in på följande sidor: