Vårt säkerhetsarbete

Vi har alla nödvändiga tillstånd, rigorösa säkerhetssystem och arbetar ständigt med att utveckla verksamheten för att ligga i framkant inom säkerhetsområdet.

ISO-certifierade

Marginalen Bank har, som enda bank, ett ledningssystem som är certifierat i enlighet med reglerna och kraven för ISO 9001-2008. Ledningssystemet granskas årligen av det Norske Veritas (DNV).

Vi använder systemet för att hantera våra övergripande interna processer. Dessutom är det en plattform för ett säkert och strukturerat arbetssätt.

Finansinspektionens tillstånd att bedriva bankverksamhet

Vi har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet och står därmed under deras tillsyn och löpande kontroll. Finansinspektionens uppgift är att säkerställa förtroendet för finansmarknaden genom att ingripa mot företag som inte följer gällande regler.

Personuppgiftslagen

I personuppgiftslagen finns regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. En viktig del i vårt arbete med integritetsskyddet är att du som kund alltid ska kunna få reda på om dina personuppgifter behandlas, vilka uppgifter som behandlas och hur de behandlas. Som kund har du alltid möjlighet att begära ut ett registerutdrag från oss där den informationen framgår.

Våra konton omfattas av insättningsgarantin

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos oss. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om banken går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.
Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro per person.

Syftet med insättningsgarantin är att stärka skyddet för allmänhetens insättningar och bidra till stabilitet i det finansiella systemet. Den infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande garanti finns i övriga EU-länder. Insättningsgaranti finns också i flera länder utanför EU.

Hög data- och IT-säkerhet

Du kan logga in till vår internetbank på fyra olika sätt: Kodkort, enkel inloggning med begränsat åtkomst, mobilverifiering och E-legitimation. Alla de här sätten är säkra och all kommunikation som innehåller personlig information skickas krypterad.

Tänk på att skydda din dator och dina inloggningsuppgifter, låt dem inte ligga så att någon kan hitta dem. Det är det bara du som har tillgång till dina inloggningsuppgifter, inte ens vi har det. Vi frågar aldrig efter dina inloggningsuppgifter – varken i telefon, på webben eller via e-post.

Förhindrar penningtvätt

Marginalen Bank följer de bestämmelser som ska förhindra penningtvätt och terroristfinansiering. Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet förs in i de legala systemen. Terroristfinansiering definieras som att samla in pengar, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar för att stödja terrorism.

Vi har rutiner för att förhindra transaktioner som avser brottslig verksamhet. Därför kan du bli ombedd att visa legitimation eller svara på frågor om du vill göra transaktioner. Du kan också behöva visa kvitton, fakturor eller andra handlingar. På så sätt gör även du en insats mot brottslig verksamhet.

Besök gärna vårt pressrum

Om du är journalist och vill veta mer om Marginalen Bank får du gärna besöka vårt pressrum. Du kan också följa oss via MyNewsDesk.