Vårt säkerhetsarbete

Vi har alla nödvändiga tillstånd, rigorösa säkerhetssystem och arbetar ständigt med att utveckla verksamheten för att ligga i framkant inom säkerhetsområdet.

ISO-certifierade

Marginalen Bank har, som enda bank, ett ledningssystem som är certifierat i enlighet med reglerna och kraven för ISO 9001-2008. Ledningssystemet granskas årligen av det Norske Veritas (DNV).

Vi använder systemet för att hantera våra övergripande interna processer. Dessutom är det en plattform för ett säkert och strukturerat arbetssätt.

Finansinspektionens tillstånd att bedriva bankverksamhet

Vi har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet och står därmed under deras tillsyn och löpande kontroll. Finansinspektionens uppgift är att säkerställa förtroendet för finansmarknaden genom att ingripa mot företag som inte följer gällande regler.

Behandling av personuppgifter:

Marginalen Bank värnar om Din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. En viktig del i vårt arbete med integritetsskyddet är att Du som kund alltid ska kunna få reda på om Dina personuppgifter behandlas, vilka uppgifter som behandlas och hur de behandlas. Det är viktigt för oss att Du känner Dig trygg i att behandlingen sker i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning (EU) nr 2016/679.

Läs mer om Bankens personuppgiftsbehandling och hur Du kommer i kontakt med oss för att veta mer om Dina rättigheter under marginalen.se/personuppgifter

Våra konton omfattas av insättningsgarantin

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos oss. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om banken går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden och gäller insatt belopp upp till 950 000 kronor per kund. Utöver detta belopp kan ersättning utges för särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.

Syftet med insättningsgarantin är att stärka skyddet för allmänhetens insättningar och bidra till stabilitet i det finansiella systemet. Den infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande garanti finns i övriga EU-länder. Insättningsgaranti finns också i flera länder utanför EU.

Hög data- och IT-säkerhet

Du kan logga in till vår internetbank på fyra olika sätt: Kodkort, enkel inloggning med begränsat åtkomst, mobilverifiering och E-legitimation. Alla de här sätten är säkra och all kommunikation som innehåller personlig information skickas krypterad.

Tänk på att skydda din dator och dina inloggningsuppgifter, låt dem inte ligga så att någon kan hitta dem. Det är det bara du som har tillgång till dina inloggningsuppgifter, inte ens vi har det. Vi frågar aldrig efter dina inloggningsuppgifter – varken i telefon, på webben eller via e-post.

Varför ställer vi frågor till dig om dina pengar?

Marginalen Bank vill att du ska känna dig trygg som kund i banken. Därför har vi rutiner som ska förhindra att banken nyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi vill ha kontroll över de pengar som kommer in i banken och säkerställa att pengarna inte är ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. På så sätt bidrar Marginalen Bank till att Sverige har ett starkt finansiellt system där invånarna har ett högt förtroende för finansmarknaden.

För att kunna motverka penningtvätt och finansiering av terrorism behöver vi ha god kundkännedom, det vill säga god kunskap om dig som kund och om hur och varför du använder våra banktjänster. Därför måste du identifiera dig när du ska göra dina bankärenden och därför ställer vi frågor till dig. Det kan vara frågor om hur många och hur stora transaktioner du tror kommer göras på dina konton eller om du kommer skicka pengar utomlands. Du kan också bli ombedd att förklara bakgrunden till en transaktion och ibland även visa upp ett kvitto, faktura eller andra handlingar som visar syftet med transaktionen. Vi behöver också känna till om du är vad som kallas en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller vem som är verklig huvudman i ditt företag som är kund hos oss.

I Sverige följer bankerna Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter. Liknande lagar och regler finns i EU och de flesta andra länder i världen. Syftet med dessa är att motverka att kriminell verksamhet utnyttjar bankerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Varje bank gör sin egen bedömning av vilken information som de behöver ta in från kunderna. Vi ställer frågor till alla våra kunder men det innebär inte att vi misstänker något oärligt. Alla uppgifter du lämnar omfattas av banksekretess.

Besök gärna vårt pressrum

Om du är journalist och vill veta mer om Marginalen Bank får du gärna besöka vårt pressrum. Du kan också följa oss via Cision