Mindre krångel och lägre avgifter ska få småföretagare att börja pensionsspara

En ny digital tjänstepensionslösning med förenklad administration och utan försäkringsavgifter ska öka andelen småföretagare som pensionssparar. Tjänsten är utvecklad av pensionsförmedlaren Pensure AB (Pensure) och genom ett samarbetsavtal erbjuder nu Marginalen Bank sina företagskunder att teckna avtal med Pensure.

Fyra av tio småföretagare och deras anställda saknar tjänstepension, vilket kan jämföras med en av tio bland övriga anställda i Sverige. Regelkrångel och omfattande administration, bristande kunskap och att småföretagarna inte prioriteras av försäkringsbolagen är några av förklaringarna till det låga intresset enligt Pensure.

-  Våra företagskunder och entreprenörer över lag tycker att det är dyrt och krångligt att pensionsspara. Pensures tjänst är enkel och digital och passar bra in i vår strategi att förenkla vardagen för landets småföretagare, säger Ewa Glennow, vd Marginalen Bank.

Pensures tjänst innebär att småföretagaren får tillgång till gemensamt upphandlade priser på tjänstepensioner som tidigare endast varit förbehållna stora företag och koncerner. Till skillnad från traditionella lösningar som i flera led tar betalt genom en procentsats på förvaltat kapital, tar Pensure istället ut en årlig licensavgift för tillgång till IT-verktyget på 2988 kr samt 300 kr per användare från företaget. Ett av syftena med Pensures nya affärsmodell är att sänkta avgifter ska ge mer i pension.

- Marginalen Bank är en entreprenörsdriven bank som alltid haft småföretagarens bästa för ögonen, värderingar som vi delar på djupet. Pensionsmarknaden har länge kännetecknats av krångliga och framförallt dyra lösningar som inte gynnat den enskilde entreprenören. Tillsammans hoppas vi få företagare att dels förstå behovet av att pensionsspara, men framförallt få dem som sparar idag att förstå vilka stora summor som de ger bort helt i onödan, säger Mikael Claesson, grundare av Pensure.

 Läs mer om Pensure AB här!

Om Pensure
Pensure grundades 2017 av Mikael Claesson och Lars-Ola Hahlin, båda med mångårig erfarenhet av försäkringsmarknaden. Pensure är en digital plattform för administration av tjänstepensioner för små och medelstora företag. Pensure har förenklat processerna och gjort tjänstepensionen enkel, användarvänlig och begriplig. Pensure samarbetar med försäkringsbolaget SPP. För mer information om bolaget och för att jämföra Pensures tjänstepensionslösning med andra på marknaden, se www.pensure.se. 

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och är certifierat enligt ISO 9001:2015. Marginalen Banks konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se
 

Filer

Release