Marginalen Bank inleder samarbete med fintechbolaget Gimi

Marginalen Bank har som första svenska bank inlett ett samarbete med fintechbolaget Gimi för att kunna erbjuda säkra och pedagogiska kort och betallösningar för barn och ungdomar i en digital miljö som de känner sig hemma i. Vikten av att förbättra utbildningen inom privatekonomi för barn och ungdomar och därmed bidra till en bättre ekonomisk förståelse har länge varit en viktig samhällsutmaning. Marginalen Banks kortkunder kommer att erbjudas Gimi-kortet och tillgång till deras premiumapp under ett år utan kostnad.

- För oss är det viktigt att kunna erbjuda barn och ungdomar säkra betallösningar i en modern digital miljö som de känner igen sig i. Det är givetvis extra tillfredställande att även få bidra till att öka den ekonomiska förståelsen genom Gimis tjänst, som på ett pedagogiskt sätt lär barn och ungdomar grunderna i privatekonomi och uppmuntrar dem till att hantera sina pengar klokt, säger Haris Serhatlic, marknadschef på Marginalen Bank. 

Gimi är en intuitiv och rolig app som används av familjer runt om i Europa i syfte att ge ekonomisk utbildning till barn och ungdomar. I appen lägger barn in sina drömmar och kan genom sin vecko- eller månadspeng i kombination med hemmasysslor se hur drömmen efterhand blir uppfylld. Föräldrarna för över pengar till barnens kort på vecko- eller månadsbasis och barnen kan själva avgöra hur mycket pengar som ska läggas på drömmen och hur mycket som får spenderas. Gimis kort vänder sig till barn från 7 år.

- Det svenska samhället blir alltmer kontantfritt, vilket medför att nästa generation behöver få nya förutsättningar för att skapa sig en ekonomisk förståelse. Vi har skapat Gimi för att säkerställa just detta och samtidigt trygga föräldrarna i att de har full kontroll över sina barns ekonomiska beteenden. Vi väldigt glada över att Marginalen Bank valt att erbjuda Gimi Master till sina familjer och vi ser fram emot att välkomna Marginalens kunder in i appen, säger Philip Haglund, grundare av Gimi.

Fakta om lösningen

  • Gimi-kortet är ett prepaid Mastercard
  • Föräldrarna kan schemalägga veckopengen, uppmuntra till hemmasysslor och låta barnen samla ihop till sina stora drömmar
  • Gimi master är appen där barn lär sig hantera riktiga pengar och bli mer självständiga
  • Marginalens Banks kreditkortskunder får tillgång till Gimi Master och Gimi-kortet gratis ett helt år utan bindningstid

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ägs av Marginalen AB och ingår i ESCO Marginalen AB konsoliderad situation samt står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank, som är certifierad enligt ISO 9001:2015, erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkra. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är ett moderbolag i en koncern som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB (Sverige), Sergel Finans Oy (Finland) samt Sergel Finans AS (Norge) förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall.

Om Gimi AB
Gimi AB är en registrerad betaltjänstleverantör för kontoinformationstjänster hos Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Gimi prepaid Mastercard är utgivet av Prepaid Financial Services Authority i enlighet med licens från Mastercard International Incorporated. Prepaid Financial Services Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority, enligt Electronic Money Regulations 2011, referens-nummer 900036, för utgivande av elektroniska pengar samt tillhandahållande av betaltjänster. Registrerad kontor: Fifth Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT. Company Registration number: 06337638. Gimi AB erbjuder betaltjänster som ombud för Prepaid Financial Services (registreringsnummer 902136).

Informationen lämnas för offentliggörande den 19 maj 2020 kl.08.00.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707 735 36 77,
anders.karlstrom@marginalen.se