Marginalen Bank Bankaktiebolag ger ut obligationslån

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) har emitterat två obligationslån om sammanlagt 500 miljoner kronor och förstärker därmed sin kapitalbas. Genom emissionerna säkerställer Marginalen Bank förutsättningarna för fortsatt tillväxt med beaktande av förändrade kapitalkrav.

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) har emitterat två obligationslån om sammanlagt 500 miljoner kronor och förstärker därmed sin kapitalbas. Genom emissionerna säkerställer Marginalen Bank förutsättningarna för fortsatt tillväxt med beaktande av förändrade kapitalkrav.

Emissionerna strukturerades som en Additional Tier1-obligation (200 miljoner kronor) och en
Tier 2-obligation (300 miljoner kronor). Intresset för transaktionen var stort från både institutionella och privata investerare. Emissionerna av kapitalinstrumenten utgör ett led i Marginalen Banks strategi att, med beaktande av förändrade kapitalkrav, säkerställa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

- Vi fortsätter att etablera Marginalen Bank som ett attraktivt alternativ på den svenska bankmarknaden. De nyligen genomförda emissionerna stärker oss i detta arbete,                         säger Fernando Miranda, VD Marginalen Bank.

Marginalen Bank avser att notera obligationerna på NASDAQ Stockholm under fjärde kvartalet
2014. I transaktionerna var Pareto Securities AB finansiell rådgivare, Roschier Advokatbyrå
AB var juridisk rådgivare till Pareto Securities och Advokatfirman Vinge var
juridisk rådgivare till Marginalen Bank.


 

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen grundades ursprungligen 1979 och har cirka 600 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Borås, Sundsvall, Söderhamn och Umeå samt i Lettland och Litauen. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB.