Bankkoncernen Marginalen Bank publicerar årsredovisning för 2019

Årsredovisningen, som även innehåller en hållbarhetsrapport, finns tillgänglig på marginalen.se under finansiell information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 6 maj kl. 16.00.

För ytterligare information:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ägs av Marginalen AB och ingår i ESCO Marginalen AB konsoliderad situation samt står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank, som är certifierad enligt ISO 9001:2015, erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är ett moderbolag i en koncern som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB (Sverige), Sergel Finans Oy (Finland) samt Sergel Finans AS (Norge) förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank har cirka 280 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall.

Filer

Release