Lukas Olin 600x650.jpg

 

 

"Vi traineer får möjlighet att utvecklas och föra fram våra egna tankar och idéer, samt även forma traineeprogrammets innehåll. Såhär långt har programmet verkligen överträffat mina förväntningar med råge!"

Berätta om din roll som trainee på Marginalen!

Jag jobbar på Marginalen AB, som utöver själva Marginalen Bank äger diverse bolag i Sverige, Norge, Finland och Baltikum. I min roll som Business Controller-trainee hjälper jag till med resultatuppföljning, prognostisering och analys av de olika bolagen inom koncernen. Rollen i sig är väldigt spännande eftersom den dels ger mig en helhetsbild av hela koncernen, och även möjliggör samarbeten med kollegor både i Norden och Baltikum. Parallellt med detta jobbar vi traineer med gemensamma projekt riktade mot banken, som ger en variation i det dagliga arbetet vilket jag verkligen uppskattar!

Hur kommer det sig att du sökte till Marginalens traineeprogram?

Jag sökte till Marginalens traineeprogram eftersom jag var intresserad av finansbranschen och kände att ett traineeprogram skulle vara ett naturligt steg från skolbänken in i arbetslivet. Utöver detta så lät upplägget väldigt lockande, där vi traineer får möjlighet att utvecklas och föra fram våra egna tankar och idéer, samt även forma programmets innehåll. Såhär långt har programmet verkligen överträffat mina förväntningar med råge!

Vad gjorde du innan du började på Marginalen?

Innan jag började på Marginalen så påbörjade jag mina ekonomistudier i Stockholm, men kände efter ett år att det skulle vara roligt med ett miljöombyte. Detta ledde till att jag flyttade ner till Lund, där jag slutförde min kandidatexamen samt även tog en ettårig masterexamen inom Accounting & Finance.

På vilket sätt har Marginalens traineeprogram påverkat dig?

Programmet har påverkat en på många olika sätt, där man ställts inför nya utmaningar och situationer som man aldrig tidigare upplevt under sin studietid. Eftersom hela organisationen arbetar proaktivt och effektivt, krävs det att man tydligt definierar och prioriterar sina åtaganden samt jobbar flexibelt med högt tempo. Så länge detta uppfylls, har man väldigt goda möjligheter att få höras och synas.

Vad har förvånat dig mest under programmet?

Det som förvånat mig mest är hur platt och icke-hierarkisk organisationen är, där vi redan från dag ett fått diskutera och framföra våra tankar och idéer till högt uppsatta chefer inom banken. Den stereotypiska bilden av finansbranschen som stel och hierarkisk infrias verkligen inte inom Marginalen. Såhär långt har vi traineer verkligen fått ett gott bemötande internt, där flera inom organisationen tydligt visat sin uppskattning över att vi är på plats och en del av Marginalen.

På vilket sätt stöttar Marginalen dig i din fortsatta utveckling?

Traineeprogrammet genomsyras av ett kontinuerligt lärande, där vi fått delta i flera interna utbildningar gällande hur de olika affärsområdena inom banken arbetar. Utöver detta får man fortlöpande feedback och stöttning av sina chefer vilket bidrar till att man kommer in i sin roll betydligt snabbare. Vi traineer har även veckovisa avstämningsmöten med HR för att se till att vi trivs och har det bra.

Några sista ord till studenter som ska ut i arbetslivet?

Sök er mot ett område eller bransch ni känner er intresserade utav, istället för att enbart grunda ert val baserat på prestige eller andras åsikter. Det är även viktigt att våga ställa frågor och vara nyfiken under arbetsintervjun, så att ni skapar er en tydlig bild av vad just det här företaget kan erbjuda er.