Vår kultur

Vi ser till varje individ, dess unika förutsättningar och behov. Och vi har en arbetsplats där medarbetarna känner stolthet, arbetsglädje och delaktighet. Vi erbjuder utveckling och flexibilitet för alla våra engagerade medarbetare.

kultur.jpg

En jämställd arbetsplats

Tillsammans med våra värderingar är jämställdhet en självklarhet för oss. Marginalen Bank har en jämn fördelning av kvinnor och män i styrelse och ledning. I chefspositioner och bland medarbetarna överlag är det något övervägande kvinnor. Vi är också en mångkulturell arbetsplats med ett 20-tal olika nationaliteter som tillsammans bygger Marginalen Bank.

jämställd.svg

Vårt samhällsengagemang och egna satsningar

Vi verkar både lokalt och globalt med vårt sociala ansvar och bidrar med tid, kunskap och finansiering inom utvalda områden där vi kan göra skillnad.

volontärarbete.png

För oss på Marginalen Bank är det viktigt att ta ansvar för de avtryck vi sätter som organisation. Vi vill därför skapa möjligheter för våra medarbetare att göra en insats genom volontärarbete. Varje tillsvidareanställd har möjlighet att volontärarbeta med betald ledighet under en dag per år.

jämställt-idrottsliv.png

Vi har förlängt samarbetet och tecknat ett nytt treårsavtal med Hammarby Fotboll gällande både dam- och herrverksamheten. Samarbetet innebär en fortsatt satsning på ett mer jämställt idrottsliv. I det nya avtalet fördelas ersättningen lika mellan dam- och herrlaget. Vi vill vara med och bidra till att ge Hammarbys damer möjligheter att utvecklas på samma villkor som männen.

ECPAT.png

ECPAT arbetar för att sexuella övergrepp mot barn ska stoppas innan de begås. Det sker framförallt genom att påverka och öka kunskapen om barnsexhandel hos de som har makt att förändra. Som vänföretag till ECPAT stöttar vi deras arbete och tar aktiv ställning mot all form av barnsexhandel.

Ett agilt arbetssätt - ett flexibelt sätt att tänka

Vi jobbar med hög flexibilitet och styr våra mål efter utfall och slutanvändarens behov. För att nå våra mål i förändringsarbeten är det därför viktigt att vi vågar fatta så många beslut som möjligt under resans gång så nära en själv och ens team som möjligt. Självledarskap och teamledarskap är centralt för att få besluten längre ut i organisationen.

Vi arbetar i tre veckors intervaller

Definiera och planera – prioritering av mål och aktiviteter
Genomför – arbete med sprintens aktiviteter
Demonstrera – demo av sprintens genomförda aktiviteter
Godkänn – beslut om att köra eller förfina
Utvärdera – reflektion kring vad som gick bra/kan förbättras

agil.svg

Våra värderingar

Moderna.png

Vårt erbjudande präglas av att våra produkter är moderna och okomplicerade samt att de är tillgängliga i kanaler och på platser där våra kunder förväntas att finna dem. Vi tar en aktiv del i samhällsutvecklingen genom att minska vår miljöpåverkan, hushålla med resurser samt att i möjligaste mån tillgodose grundläggande mänskliga behov.

professionella.png

I kontakten med våra kunder kommunicerar vi på ett transparent och konsekvent sätt. Vi lyssnar på, och behandlar våra kunder med respekt. En kundreaktion är ett incitament för oss att genomföra en ständig och varaktig förbättring.

målinriktade.png

Vår fokusering på att våra produkter och tjänster ska förenkla våra kunders vardag, samtidigt som de är effektiva, säkra, flexibla och tillgängliga, gör oss till en målinriktad leverantör med högt kvalitetstänkande som sätter kundens behov i centrum.