Karriär på Marginalen Bank

Vi ser till varje individ, dess unika förutsättningar och behov. Och vi har en arbetsplats där medarbetarna känner stolthet, arbetsglädje och delaktighet. Vi erbjuder utveckling och flexibilitet för alla våra engagerade medarbetare.

Vi erbjuder

Vi ser till varje individ, dess unika förutsättningar och behov. Och vi har en arbetsplats där medarbetarna känner stolthet, arbetsglädje och delaktighet. Vi erbjuder utveckling och flexibilitet för alla våra engagerade medarbetare. För oss är jämställdhet viktigt, tillsammans med våra värderingar. Vi är en mångkulturell arbetsplats med ett 20-tal olika nationaliteter som tillsammans bygger Marginalen Bank.

Det här är vi

Vi på Marginalen Bank tycker att det är viktigt att alla medarbetare vet vart vi är på väg och styr åt samma håll. Därför jobbar vi utifrån tre grundvärderingar som ska hjälpa oss att nå vår affärsidé, vision och mål. Värderingarna har vi tagit fram tillsammans och sedan brutits ner i mer konkreta exempel.

Våra värderingar

 

Marginalen Bank - Våra värderingar

Professionell

Vi lyssnar och behandlar kunder och varandra med respekt. Vi är proaktiva och driver igenom fattade beslut. Vi kommunicerar på ett öppet, transparent och förtroendegivande sätt. Vi följer och förbättrar ständigt våra arbetsprocesser. Vi tar ansvar och ägandeskap för vår egen utveckling.

Målinriktad

Vi vet vart Marginalen är på väg och arbetar i denna riktning. Vi arbetar i enlighet med vision, mål och strategier i det dagliga arbetet. Vi tar ansvar och löser problem på ett effektivt sätt. Vi levererar i tid och med förväntad kvalitet.

Modern

Vi tänker nytt och utanför ramarna. Vi erbjuder moderna produkter och tjänster mot kund som bygger på enkelhet. Vi tar aktiv del i samhällsutvecklingen inom områden som till exempel miljö och hållbarhet. Vi vågar drömma och utmana för att möta våra kunders behov. Vi är en osjälvisk organisation som endast utvecklar produkter som våra kunder behöver.