En annorlunda bank tar ansvar

Sunda finanser och ansvarsfull kreditgivning är centralt inom vårt hållbarhetsarbete. Utifrån det skapar vi värde för kunder, medarbetare och ägare. Vår hållbarhetspolicy sätter riktlinjerna för hur vi tar ansvar i samhället och arbetar för tillväxt.

Vår hållbarhetspolicy

Samhälle

Vi ska öka ekonomisk medvetenhet, stödja organisationer som hjälper utsatta människor samt vara en attraktiv arbetsplats med jämställdhet och mångfald i fokus.

Miljö

Vi ska arbeta för att nå en låg miljöpåverkan i hela värdekedjan, det innefattar allt från våra tjänster och kontor till våra kunders och leverantörers miljöpåverkan.

Affär

Vi ska samarbeta och investera i organisationer som arbetar långsiktigt och hållbart. Vi ska erbjuda tjänster som är i linje med vårt miljö- och samhällsarbete.

Finanskoalitionen

Som medlem i Finanskoalitionen mot barnpornografi arbetar vi aktivt för att förhindra handel med barnpornografiskt material på internet. Finanskoalitionen är en sammanslutning av svenska banker där även vårt vänföretag ECPAT och Rikskriminalpolisen ingår. Tillsammans motverkar vi att barnpornografiskt material sprids genom att förhindra betalningar i våra finansiella system. 

Vänföretag till ECPAT

ECPAT arbetar för att sexuella övergrepp mot barn ska stoppas innan de begås. Det sker framförallt genom att påverka och öka kunskapen om barnsexhandel hos de som har makt att förändra. Men även genom samarbeten och koalitioner med näringslivet för att medvetengöra och försvåra handeln. 

Som vänföretag till ECPAT stöttar vi deras arbete och tar aktiv ställning mot all form av barnsexhandel. 

Medlem i Klimatpakten

Vi är med i Klimatpakten, som är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag i Stockholm. Staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimat- och miljöpåverkan från oss som lever och verkar i Stockholm.

Mikrofinans i Kenya

Jamii Bora betyder bättre familjer på swahili och är en av de mest framgångsrika mikrofinansinstitutionerna i Kenya. Det som många gånger saknas i Afrika är kapital för att kunna ta tillvara på idéer och arbetskraft. Genom mikrofinansiering kan människor med riktigt små inkomster nås och erbjudas en väg ur fattigdom. Som medlem i föreningen Jamiibora Scandinavia AB gör vi något konkret för att bidra till ekonomisk hållbar utveckling i Kenya.

Besök gärna vårt pressrum

Om du är journalist och vill veta mer om Marginalen Bank får du gärna besöka vårt pressrum. Du kan också följa oss via MyNewsDesk.